Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākums Preiļu Valsts ģimnāzijā

29.08.2016.

29. augustā Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās kursi – tika īstenota ar Preiļu novada pašvaldību saskaņota pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 8 stundu apjomā “Dažādu mācību metožu un metodisko paņēmienu izmantošanas iespējas klases stundās”. Mūžizglītības un kultūras institūta ”Vitae” valdes priekšsēdētāja, šīs programmas lektora Rolanda Ozola sniegums izraisīja lielu interesi un tika vērtēts ļoti atzinīgi. Programmu apguva 51 pedagogs no Preiļu Valsts ģimnāzijas, Preiļu 1.pamatskolas, Salas pamatskolas, Pelēču pamatskolas, Vārkavas vidusskolas, Vārkavas pamatskolas, Aglonas vidusskolas, Preiļu novada bērnu un jauniešu centra un Izglītības pārvaldes. Atsaucoties uz lielo ieinteresētību, šī programma tiks piedāvāta pedagogiem vēlreiz skolēnu ziemas brīvdienās.

Anita Lazdāne, PVĢ direktores vietniece metodiskajā darbā

Pēdējās izmaiņas: 29.08.2016.