Preiļu 1. pamatskolas deju kopas “Gaida” dejotāji iesaistās Nordplus projektā

30.08.2016.

Projekts  “Uzdrīksties dalīties” ir saistīts ar folkloru, tautas deju, jo tām ir ļoti nozīmīga loma Baltijas valstu kultūras attīstībā. Šo projektu īstenos trīs Baltijas valstu (Lietuvas, Latvijas, Igaunijas) skolu deju kolektīvi,  tādējādi  stiprinot savstarpējo sadarbību. Projekts ilgs 2 gadus.  

Projekta ietvaros tiks aktualizētas zināšanas par Baltijas valstu kultūras mantojumu. Projekts ir vērsts uz skolēniem – lai radītu interesi un izpratni par Baltijas valstu  folkloras kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm, lai motivētu skolēnus mācīties Baltijas valstu valodas.  Projekta gaitā tiks radīta kopēja izrāde “Folklora – no pagātnes nākotnē”. Katras valsts dalībnieki apmeklēs pārējo valstu dalībniekus, lai mācītos nacionālo folkloru īpatnības autentiskā vidē un pēc tam kopīgi izveidotu priekšnesumu ar nacionālām tautas dziesmām, dejām, spēlēm un mūziku. Šis priekšnesums tiks rādīts skolās, kultūras centros, veco ļaužu pansionātā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta Baltijas valstu valodu apmācībai un to īstenos, sadarbojoties un komunicējot, piedaloties šādās mācību stundās: vēstures, mūzikas, valodu, literatūras, kultūras zinību.

Jau oktobrī Latvijas un Igaunijas deju kolektīvi uzsāks projekta darbību Lietuvā.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.