1. septembra svinīgās līnijas Preiļu novada skolās

01.09.2016.

Salas pamatskolā plkst.  9.00

Preiļu 2. vidusskola plkst. 9.15

Pelēču pamatskolā plkst. 9.30

Priekuļu sākumskolā plkst. 9.30

Preiļu 1. pamatskolā plkst. 9.50

Preiļu Valsts ģimnāzijā plkst. 9.50

Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola plkst. 11.00

Preiļu novada mūzikas un mākslas skolā plkst. 15.00

Pēdējās izmaiņas: 01.09.2016.