Jaunas sadarbības metodes Preiļu 1. pamatskolā

26.08.2016.

Jūnija sākumā eTwinning izsludināja pieteikšanos kursiem “eTwinning: metode, IKT rīki, vieta mācību procesā”. Bija pieteikušās 54 skolu komandas – 2 skolotāji no katras skolas, apstiprināja 15 komandas. Ģeogrāfija plaša – Balvi, Krāslava, Jēkabpils, Daugavpils, Rīga, Ainaži, Valmiera, Eleja, Kuldīga, Ciecere, Vaiņode, Priekuļi. Tostarp arī Preiļu 1. pamatskolas komanda – Laila Vibornā (fizika, angļu valoda, dabaszinības) un Ieva Babre (ķīmija, bioloģija, dabaszinības).

Nupat esam atgriezušās no Siguldas ar jaunām idejām un vēl līdz šim neizmantotiem IKT rīkiem. Trīs dienas intensīvas mācīšanās un darbošanās kompetentu pasniedzēju Edgara Bajaruna (Siguldas Valsts ģimnāzija) un Raivja Paula (Ādažu vidusskola) vadībā esam “iesildījušās”, lai jaunajā mācību gadā būtu iespēja izmantot daudzveidīgākas metodes, gatavojoties  stundām, lai sniegtu padomus un idejas kolēģiem no kursos iegūtā, bet vislielākie ieguvēji būs skolēni, kuri pilnveidos sevi, izmantojot citas, iespējams, interesantākas metodes gan mācību stundās, gan gatavojoties tām.

Kursos bija iespēja izveidot un pieteikt eTwinning projektu, ko mēs veiksmīgi paveicām. Ārpus stundām desmit Preiļu 1. pamatskolas 8.-9. klašu skolēniem būs iespēja iesaistīties nacionālā projektā, sadarbojoties ar Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas skolēniem. Tiekoties jau pirmajās septembra dienās ar skolēniem, mūsu uzdevums ir izveidot darboties un komunicēt varošu komandu, lai īstenotu iecerēto projektu, kas ietvers prasmes dažādos mācību priekšmetos – mūzika, ķīmija, fizika, latviešu valoda, vizuālā māksla, IKT. Protams, vēl viens skolēnu ieguvums būs komunicēšana un kopādarbošanās, izmantojot dažādus tiešsaistes rīkus ar citas skolas skolēniem.

Preiļu 1. pamatskolas skolotājas
Laila Vibornā, Ieva Babre

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.