Preiļu pagasta svētku atklātās pludiņmakšķerēšanas sacensības 4. septembrī

04.09.2016.

Preiļu pagasta svētku 2016.gada atklātās

pludiņ makšķerēšanas sacensības 04.09.2016.

Nolikums

Sacensību mērķis:

Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu. Noteikt labākos pludiņ makšķerēšanas speciālistus individuālajā vērtējumā.

Vieta un laiks:

Sacensības notiks 2016. gada 4. septembrī Feimankas ūdenskrātuvē Moskvinā (pulcēšanās pie Lidijas Ceriņas mājas).

Sacensību scenārijs:

Dalībnieku reģistrācija – 7.30 – 7.50

Sacensību norises laiks – 8.00 – 12.00

Lomu svēršana un rezultātu apkopošana – 12.00 – 12.30

Uzvarētāju apbalvošana.

Sacensību dalībnieki:

Sacensībās piedalās individuāli.

Dalībniekiem piesakoties jāmin vārds, uzvārds. Dalībnieki sacensību vietā nokļūst ar saviem transporta līdzekļiem.

Sacensību noteikumi:

Sacensības notiks Feimankas ūdenskrātuvē. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri un vienu āķi. Lomā drīkst paturēt visas šajā ūdenskrātuvē noķertās zivis, izņemot līdakas. Aizliegts savu lomu nodot citiem sacensību dalībniekiem. Sacensību dalībnieks, atrodoties pie ūdenskrātuves, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.

Uzvarētāju noteikšana:

Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst sportists, kuram lielāks noķerto zivju svars, ja ir vienāds noķerto zivju svars, tad uzvar dalībnieks ar mazāko zivju skaitu (tātad, lielākas zivis).

Uzvarētāju apbalvošana:

1.-3. vieta individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti ar medaļu. Kā arī tiks pasniegti Preiļu novada domes suvenīri pēc tiesnešu ieskatiem.

Sīkāka informācija par sacensību norisi pie Lidijas Ceriņas

vai pa tālr.: 29609440

Pēdējās izmaiņas: 04.09.2016.