Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs – savējiem NAMIŅŠ – arī 2016./2017.mācību gadā piedāvā kvalitatīvu un profesionāli orientētu interešu izglītību

23.08.2016.

Mēs lepojamies, ka NAMIŅĀ katru mācību gadu vairāk nekā 550 audzēkņi (vecumā no 3 līdz 20 gadiem) ik dienu brīvprātīgi un ar prieku darbojas dažādos pulciņos un kolektīvos, apvienojot tajos gan Preiļu novada, gan kaimiņu novadu bērnus un jauniešus. Mēs lepojamies ar audzēkņiem, kuri radoši pilnveido sevi nodarbībās, pasākumos, koncertos, izstādēs, gūst panākumus skatēs un konkursos! Mūsu bagātība – 28 radoši, profesionāli, mērķtiecīgi pedagogi un 5 sirsnīgi tehniskie darbinieki. Īpašā pievienotā vērtība ir mūsu audzēkņu vecāki, kuri atbalsta mūsu aktivitātes un rūpējas par sava bērna brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.

Bērni un jaunieši NAMIŅĀ var iepazīties ar amatiem, attīstīt pirkstu veiklību un prāta asumu, veidot savu talantu pašdarbības kolektīvos, kā arī saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes 25 interešu izglītības programmās. Virzīšanās uz konkrētu un taustāmu mērķi ir NAMIŅA sniegtās izglītības pamatā. Te ir radoša, brīva un darbu motivējoša atmosfēra.  

Ja Jūsu bērns ir darbīgs un zinātkārs, tad NAMIŅĀ viņam ir daudz iespēju saturīgi pavadīt savu brīvo laiku. 

Ja Tu pats meklē, ko labu darīt pēc mācību stundām, – nāc pie mums! Namiņā Tev palīdzēs apjaust, kas Tevī ir labs. Te Tu noteikti uzzināsi, ka Tu kaut ko vari pats! Tev patiks!  

Iesnieguma veidlapa – (pdf). Ja esi nolēmis TURPINĀT apmeklēt nodarbības pulciņā arī 2016./2017.mācību gadā, IESNIEGUMS JĀRAKSTA NO JAUNA

Vairāk par pulciņiem – www.pbjc.edu.lv 

Ar cieņu Aija Caune
Preiļu novada bērnu un jauniešu
centra direktore
tālr. 65381394
mob. 29221574

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.