Daugavpils medicīnas koledža uzņem izglītojamos

18.08.2016.

Daugavpils medicīnas koledža uzņem izglītojamos 2016./2017.m.g. ESF finansētajā grupā projekta „Jauniešu garantijas” ietvaros izglītības programmā 
“Bērnu aprūpe” (35b 761011), kvalifikācija – auklis

  • Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība
  • Mācību ilgums: 1,5 gadi 
  • Iegūstamā kvalifikācija: “Auklis”, kas atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim
  • Mācību grafiks: septembris – novembris
  • Izglītības programmā 2016./2017. mācību gadā tiek īstenotas 25 budžeta vietas ESF projekta ietvaros
  • Dokumentu pieņemšana līdz 2016.g. 31.augustam.

      Nepieciešamie dokumenti:

  • izglītību apliecinošs dokuments ar sekmju izrakstu; 
  • personu apliecinošs dokuments (kopija);
  • 2 fotokartiņas, medicīniskā izziņa vai personas medicīniskā grāmatiņa.

        Kādi ir ieguvumi, apgūstot šo izglītības programmu ?

  • stipendija no 70 līdz 115 EUR mēnesī (sekmīgajiem, bez neattaisnotiem stundu kavējumiem);
  • apmaksāta dienesta viesnīca;
  • nodrošināta kvalifikācijas prakses vieta;
  • apmaksāti izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un naktsmītne prakses laikā;
  • civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku.

        Prasības pretendentiem – pieteikties var jaunieši:

  • no 17 līdz 29 gadu vecumam;
  • kuri nestudē pilna laika studiju programmās augstākajās izglītības iestādēs;
  • strādā algotu darbu vai ir pašnodarbināti, ja ir gatavi mācības apvienot ar darbu. 
  • bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;
  • ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās un kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;
  • projekta ietvaros iesaistīties mācībās atkārtoti var jaunieši, kuri nav saņēmuši mērķstipendiju vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās.

Sīkāka informācija: tālr.65437943, 
www.viaa.gov.lv, www.niid.lv,
vai griezties personīgi Varšavas ielā 26A 
(Daugavpils medicīnas koledža, 1.stāvā).

 

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2016.