19. augustā Preiļos “izgaismosim” vēl vienu labu darbu!

19.08.2016.

Noslēdzas Viduslatgales pārnovadu fonda (VLPF) mazo grantu projektu konkursa atbalstītais projekts “Veidojam vidi ap mums”. 19. augustā plkst. 15.00 pie Preiļu Galvenās bibliotēkas un juniešu centra “Četri”, Kārsavas ielā 4, aicinām visus uz projekta noslēguma pasākumu.  Prezentācijas pasākumā ar brīvprātīgo atbalstītāju kopīgiem spēkiem izveidoto soliņu zonā stādīsim nokarenos bērziņus un biedrība pateiksies saviem labas gribas čaklajiem darba rūķiem – bērniem, jauniešiem un vīriem ar zelta rokām, bez kuru entuziasma, prasmēm un ieguldītā laika mēs nespētu paveikt iecerēto.

Ar VLPF atbalstīto projektu “Veidojam vidi ap mums” bibliotēku atbalsta biedrība “Mēs bibliotēkai” piesaistīja līdzekļus vides labiekārtošanai Kārsavas ielā 4. Kopējās projekta izmaksas ir 860,00 EUR, no kuriem 550,00 EUR ir projektā piešķirtā dotācija, un 310,00 EUR ir citi finansējuma avoti, no kuriem 210,00 EUR Preiļu Galvenās bibliotēkas līdzfinansējums. Līdzdalību projekta realizēšanā un līdzfinansējumu sniedza arī biedrības sadarbības partneri – Preiļu un Riebiņu tūrisma informācijas centrs un Jauniešu centrs “Četri”.

Projekta mērķis – Preiļu pilsētas vides labiekārtošana pilsētas iedzīvotāju un viesu ērtībām ir izpildīts – sapņi par soliņiem realizējušies.

Paldies ikvienam par ieguldīto darbu projekta īstenošanā!

Tiekamies pie bibliotēkas piektdien!

Velta Popa
Projekta “Veidojam vidi ap mums” vadītāja

 

Pēdējās izmaiņas: 19.08.2016.