Projekts „Sociālās palīdzības sniegšana”

30.07.2016.

Mežs un daba ir tie resursi, kuri ģimenēm ir visvairāk izmantojami  brīvā laika pavadīšanai – tie ir bezmaksas, brīvi pieejami katram un neizsmeļami savā informācijas un darbības daudzveidībā. Diemžēl tie bieži vien netiek pilnvērtīgi izmantoti gan piemērota un funkcionāla apģērba trūkuma, gan zināšanu un prasmju, kā organizēt izzinošas aktivitātes dabā, dēļ. Sevišķi tas ir aktuāli daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm, jo speciāls apģērbs aktivitātēm dabā bērniem ir dārgs un bieži atjaunojams. Biedrība „Preiļi izglītotai Latvijai” īstenoja projektu „Sociālās palīdzības sniegšana”, kura ietvaros tika iegādāti 10 funkcionāla un atbilstoša apģērba komplekti bērniem iešanai dabā un dažāds aprīkojums un instrumenti pētniecisko un izzinošo aktivitāšu veikšanai.

Šī gada 30. jūlijā Preiļu pils parkā pulcējās ģimenes ar bērniem, lai kopā ar Vides Izglītības fonda aktīvistiem un Ekoskolu kustības organizatoriem Ilzi un Kārli Ozoliņiem un mag.ped. Egilu Mūrnieku, kuram ir 38 gadu fizikas un dabaszinātņu pieredze pedagoģijā, ietu dabā un pētītu, atrastu, uzzinātu, brīnītos un atklātu. Sadarbībā ar novada Labklājības pārvaldi tika apzinātas maznodrošinātas un daudzbērnu  ģimenes, kuras atsaucās aicinājumam brīvdienu pavadīt saturīgi un izzinoši. Pasākumā piedalījās aptuveni  50 cilvēki. Sadarbībā ar Vides reģionālo resursu centru projekta ietvaros iegādātie apģērbi un aprīkojums būs pieejams novada iedzīvotājiem.

Ejam mežā!!!

Sanita Šuķe- Rasima, Preiļu Brīvās skolas skolotāja

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.