Skolotāji apgūst kursus “Meža skola – paņēmieni un metodes brīvdabas pedagoģijā”

27.08.2016.

Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai” 27., 28. un 29. jūlijā Aglonā projekta „Meža skola – reģionālais resursu centrs mācībām brīvā dabā” ietvaros organizēja kursus „Meža skola – paņēmieni un metodes brīvdabas pedagoģijā”, pulcējot skolotājus, pedagogus, dabas pētniekus un dabas mīļus.  

Skola ir ne tikai ēka, kurā mācās bērni un strādā skolotāji, kuras gaiteņos nenorimst skolēnu ašie soļi un katru stundu sāk skolas zvans. Skola nav tikai vieta, kur satiekas divas pieredzes un divas paaudzes. Skola ir prāta un sajūtu, dabiskā un radītā, mantotā un iegūtā saplūšana un jaunas pasaules telpas iepazīšana.

Lai līdzsvarotu mūsdienu tehnokrātisko domāšanas veidu un ikdienu, pasaulē izglītības jomā daudz tiek domāts par Dabas, Vides un Meža izglītību. No 27. līdz 29. jūlijam Aglonā notika biedrības „Preiļi izglītotai Latvijai” organizētie kursi „Meža skola – paņēmieni un metodes brīvdabas pedagoģijā”, kuri tika organizēti projekta „Meža skola – reģionālais resursu centrs mācībām brīvā dabā” ietvaros. Skolotāji 3 dienas dzīvoja mežā, lai apgūtu Valdorfpedagoģijas pamatnostādnes, meža sastāvdaļas un kopumus, pētīja ezera grunts slāņojumu, ezera un meža floru un faunu, iepazina eko-skolu pieredzi, mācījās noteikt gaisa kvalitāti ar dabas resursiem – ķērpjiem, orientējās mežā, noteica augsnes kvalitāti un mācījās, kā šīs zināšanas nodot bērniem un organizēt mācību stundas brīvā dabā.  Skolotāji dalījās gan savā pieredzē, gan pieredzes braucienā Somijā redzētajā, diskutēja un izstrādāja praktiskos darbus – nodarbību plānus stundām dabiskā vidē.

Kursos savā pieredzē dalījās kompetenti, atraktīvi un viedi pasniedzēji – Anete Pošiva, sertificēta biotopu eksperte, Iveta Babre un Aija Rancāne, Valdorfpedagoģes, Egils Mūrnieks – fizikas un dabas zinātņu pētnieks, Mārīte Pokšāne – sporta pedagoģe, Ilze un Kārlis Ozoliņi, Vides Izglītības fonda aktīvisti, ekoskolu kustības organizatori, Liene Vilcāne, biedrības „Preiļi izglītotai Latvijai” valdes priekšsēdētāja, Dana Lahtionova, logopēde, kas māca savus bērnus mājmācībā, un Ilze Mežniece, vides zinātņu bak., permakultūras un folkloras meistardarbnīcu vadītāja.

Kursi ir noslēgušies un skolotāji ar jaunu iedvesmu, jaunu skatījumu un jaunām idejām ir atgriezušies savās skolās, lai līdz septembrim ļautu iegūtajām zināšanām pieaugt un septembrī sagaidītu savus skolēnus mācību stundās Dabā.

„Ejam mežā!”

Sanita Šuķe- Rasima, Preiļu Brīvās skolas skolotāja

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.