Atbalstīts projekts „Mācīsimies, radoši izpaudīsimies un draudzēsimies”

15.09.2016.

Mūsdienās ir svarīgi, lai dažādu tautību bērni un jaunieši spētu saprasties un sadarboties. Diemžēl joprojām veidojas situācijas, kad bērni un jaunieši savu personīgo pieņēmumu vai citu cilvēku uzskatu dēļ nespēj vai negrib pieņemt citu tautību vienaudžus, līdz ar to veidojas dažādas nepatīkamas situācijas.

Lai izglītotu un iepazīstinātu jauniešus ar cittautu vienaudžiem „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” sadarbībā ar Preiļu novada domi un Preiļu 2. vidusskolu no šī gada 15. septembra Latgales NVO projekta programmas ietvaros sāks īstenot projektu „Mācīsimies, radoši izpaudīsimies un draudzēsimies”.

Projekta mērķis ir attīstīt starpkultūru dialogu, saliedētību starp mazākumtautību un sabiedrības vairākuma pārstāvjiem un veicināt efektīvu, izglītojošu, radošo pasākumu īstenošanu starp mazākumtautību bērniem un latviešu bērniem.

Projekta partneri ir vietējā pašvaldība – Preiļu novada dome – un Preiļu 2. vidusskola.

Projekta ietvaros tiks organizēta radošā darbnīca „Keramika” dažādu tautību bērniem no 5 līdz 8 gadiem un bērniem no 9 līdz 14 gadiem, attīstošās aktivitātes uz smilšu lampām dažādu tautību bērniem no 9 līdz 14 gadiem un nodarbības „Mākslas terapija” organizēšana dažādu tautību bērniem vecumā no 10 līdz 14 gadiem. Līdz ar šī projekta aktivitātēm dažādu tautību bērni varēs iegūt jaunas prasmes un zināšanas saistībā ar keramiku, kā arī iepazīt jaunus draugus, stiprināt kopējo saliedētību un līdz ar to – mazināt sabiedrībā valdošos stereotipus par tautībām. Lai veiksmīgāk notiktu sadarbība ar mazākumtautību bērniem, projekta aktivitātes tiks īstenotas Preiļu 2. vidusskolā, A. Paulāna ielā 2, Preiļos.

Projekta kopējais budžets: 1199,50 EUR un tas ir 100% Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansējums.

 

Krista Bukovska
Biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” pārstāve

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.