Biedrība “Preiļu NVO centrs” turpina dalībnieku uzņemšanu maksas kursos

08.08.2016.

Biedrība “Preiļu NVO centrs” LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde

/Reģistrācijas apliecības numurs 1860800593/

turpina dalībnieku uzņemšanu sekojošos maksas kursos:

  • Angļu valoda 1. līmenis – 56 h
  • Grāmatvedība no 0 līdz bilancei 72 h
  • Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu “Zalktis” 16 h
  • Grāmatvedības kārtošana ar datorprogrammu ” Krīvulis” 8 h
  • Fotografēšanas pamati 24 h
  • Šūšanas pamati 24 h

Kursu beidzējiem tiek izsniegta apliecība. Kursi notiks Kooperatīva ielā 6, Preiļos (3. stāvs).

Sīkāka informācija pa tālruni 28340855.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.