14. augustā Rēzeknes upē notiks Latgales 2016. gada atklātais čempionāts makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri un fīderi

14.08.2016.

 Latgales 2016. gada atklātais čempionāts makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri un fīderi

NOLIKUMS


1. Sacensību mērķis:
Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu makšķerēšanu ar pludiņa makšķeri un noteiktu labākos Latgales sportistus šajā makšķerēšanas disciplīnā.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2 posmos:
1. posms, 2. posms- 14. augustā Rēzeknes upē.
Sacensību dalībniekiem atļauts sacensību vietā trenēties, treniņi jāpārtrauc ne vēlāk kā trīs stundas pirms sacensību sākuma.

Pirmais posms  notiek 14. augustā Rēzeknes upē.

Dalībnieku pulcēšanās – plkst. 6.00 – 7.00 ( Rēzeknes upē pie sūkņu stacijas)
Sacensību atklāšana un izloze – plkst. 7.30;
Sagatavošanās makšķerēšanai – plkst. 8.00 – 9.00;
Makšķerēšanas sākums – plkst. 9.00;
Makšķerēšanas beigas – plkst. 12.00;
Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi.

Otrais posms  notiek 14. augustā Rēzeknes upē.

Izloze – plkst. 13.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros – plkst. 14.00;
Sagatavošanās makšķerēšanai – plkst. 14.00 – 15.00;
Makšķerēšanas sākums – plkst. 15.00;
Makšķerēšanas beigas – plkst. 18.00;
Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums plkst. 18.00 – 19.00;
Sacensību rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana, sacensību noslēgums – plkst. 19.00

3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 3 dalībnieki, kā arī individuāli.
Komandas maksā sacensību dalības maksu 5 € par abiem posmiem kopā, no katra dalībnieka.
Komandas tiek reģistrētas pēc dalības maksas nomaksāšanas. Pieteikumus sūtīt uz
e-pastu: andriskukors@gmail.com  vai pa tālr.: 29174196, Andris Kukors.

Komandas sastāvs tiek pieteikts ne vēlāk kā 3 dienas pirms sacensību sākuma. Komandas, kuras nebūs veikušas iepriekšēju pieteikšanos, pie sacensībām netiks pielaistas.

4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek pēc LR makšķerēšanas sacensību noteikumiem un pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs. Pludiņmakšķerēšana notiks zonās atsevišķi no fīdermakšķerniekiem

5. Uzvarētāju noteikšana.
Par Latgales čempionu komandu vērtējumā makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri kļūst komanda, kas divu posmu kopvērtējumā ieguvusi mazāko dalībnieku vietu summu.
Vienādas vietu summas gadījumā uzvar komanda, kuras kopējais loms 2 posmos ir lielāks. Vienāda loma svara gadījumā uzvar komanda, kas ieņēmusi augstāku vietu pēdējā posmā.
Individuālajā vērtējumā par Latgales čempionu kļūst sportists, kurš divu posmu kopvērtējumā ieguvis mazāko vietu kopsummu. Vienādas vietu summas gadījumā uzvar sportists, kam lielāks loms divu posmu kopvērtējumā.

6. Apbalvošana.
Komandas, kas izcīnījušas pirmo, otro, trešo vietu čempionātā, tiek apbalvotas ar piemiņas veltēm un diplomiem.
Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti ar pārsteiguma balvām un diplomiem.
PIEZĪME: Dalībnieki par savu drošību pie ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.
Dalības maksā iekļauta balvu iegāde un organizatoriskie izdevumi.
Galvenais tiesnesis –  Andris Kukors.
Kontakta tālruņi: Andris Kukors –tālr. 29174196

 

Pēdējās izmaiņas: 14.08.2016.