Preiļu novada svētkos – novada mākslinieku gleznas izstādē “Trīs skatpunkti”

05.08.2016.

No 5. augusta līdz 10. septembrim Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs piedāvā Aivja Pīzeļa, Jāņa Plivdas un Voldemāra Kokoreviča gleznu izstādi “Trīs skatpunkti”  Preiļu kultūras nama konferenču zālē, Raiņa bulvārī 28, 2. stāvā.

Trīs mākslinieki – Jānis, Aivis un Voldemārs, ko saista viena pilsēta Preiļi, apvienojas kopīgā izstādē. Glezniecība, ko viņi rada, ir cieņas un mīlestības apliecinājums galvenajai tēmai, kura tiek risināta piesātinātajās kompozīcijās, un tā ir daba. Ainava, kā patstāvīga vērtība un laika apjausmas lieciniece spēj caur mākslas valodu pateikt daudz vairāk, nekā kādam tas varētu šķist. To var uzlūkot gluži kā aktu – tā ir savu iekšējo pārdzīvojumu un emociju pasaules pārnešana mākslā. Palūkojoties uz mākslinieku darbiem, var redzēt, ka šajās sajūtās ir kas kopīgs, bet tajā pašā laikā dziļi individuāls.

Jānis Plivda caur saviem darbiem vēlas atklāt gan sev, gan citiem apkārtējās pasaules dzīvo un mainīgo dabu, kura mūs uzrunā un saista ar savu vitalitāti un neizsmeļamo domu plūduma pasauli. Gleznieciskā spriedze izpaužas formu interpretācijā un krāsu laukumu ieklāšanas manierē. Skatoties uz Jāņa gleznām, var droši teikt, ka viņa dvēsele patiesi pieder ainavai.

Voldemārs Kokorēvičs savu glezniecības pasauli tver tieši un atklāti. Krāsu ekspresija, rokraksta brīvība un motīvu izvēle ir tā, kas piesaista publiku mākslinieka darbos. Enerģiski ieklātie krāsu laukumi precīzi raksturo attieksmi, ar kādu Voldemārs profesionāli nododas savai sirdslietai.

Aivim Pīzelim savos darbos ir svarīgi saglabāt ritma dinamiku, krāsu kontrastus un tīrību. Gleznas vēstī par konkrētā brīža pārdzīvojumiem, jo autors uzskata, ka gleznošana ir atdošanās iekšējām izjūtām. Glezniecības valoda iedarbojas galvenokārt uz cilvēka emocijām, nevis viņa prātu. Tā spēj mums atgādināt par harmonijām, kas sistemātiskai analīzei nav sasniedzamas.

19. augustā plkst. 17.00 tikšanās ar māksliniekiem Aivi Pīzeli, Jāni Plivdu, Voldemāru Kokoreviču izstādē “Trīs skatpunkti”. Kopīga Preiļu himnas dziedāšana. Mākslinieki dalīsies savos plenēru piedzīvojumos.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.