Preiļos notika Latvijas Pašvaldību savienības informatīvā diena

22.07.2016.

22. jūlijā Preiļu novada domē notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) informatīvā diena. Tajā piedalījās LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos Aino Salmiņš, LPS Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) projekta datu bāzes administrators Jānis Upenieks, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, SIA “Jelgavas novada KU” valdes priekšsēdētāja Antra Alksne, SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, LR Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, kā arī pieaicināto pašvaldību vadības un administrācijas pārstāvji.

Preiļu novads jau iepriekš bija iesaistījies LPS īstenotajā NFI projektā, piedaloties darba grupās tīkla sanāksmēs par mājokļu  politiku, sociālajiem u.c. jautājumiem. Kā paskaidroja Preiļu novada Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts, Preiļu novads labprāt turpinātu darbu pie pašvaldības mājokļu politikas, tāpēc tika rīkota šī LPS informatīvā diena, kurā LPS pastāstīja par savām aktualitātēm. Aino Salmiņš iepazīstināja klātesošos ar valsts un pašvaldību autoceļu problēmjautājumiem, kurus LPS sarunās risina ar ministrijām un valdību. Jānis Upenieks informēja par datu bāzēm – to, kā pašvaldības savā darbā var izmantot datus un salīdzināt rādītājus dažādās pašvaldībās, jo salīdzināmi dati var palīdzēt izprast attīstības virzienus, lemt par nepieciešamajiem uzlabojumiem u.tml. Turpinājumā J. Upenieks un A. Salmiņš prezentēja jauno BLIS datubāzi, kurā tiks apkopoti dažādu datubāžu dati pašvaldību griezumā.

Piedaloties Attīstības daļas konsultantei inovāciju un biznesa jomā, Preiļu novada domes deputātei Inetai Liepniecei un Nekustamā īpašuma daļas speciālistei mājokļu jautājumos Zentai Andrejevai, tika runāts par mājokļu politiku Preiļu novadā. Pieredzē mājokļu politikas, dzīvojamā fonda apsaimniekošanas un uzturēšanas jomā dalījās SIA “Jelgavas novada KU” valdes priekšsēdētāja Antra Alksne. Noslēgumā izvērtās auglīga diskusija politisko virzienu noteikšanai dzīvojamās platības apsaimniekošanas, uzturēšanas, īres fonda jautājumu risināšanai u.c. Preiļu novadā.

Zigmārs Erts norādīja, ka tikšanās bija ļoti vērtīga, jo tika paplašināts domes darbinieku redzesloks, kā arī ir iegūta jauna pieredze. Bet jo īpaši svarīgi, ka šajā gadījumā pieredzes apmaiņa starp pašvaldībām notika, piedaloties LPS kā kopējai koordinējošai iestādei, kas izskanējušās idejas var apkopot un izmantot sarunās ar ministrijām.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

 

 

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.