Atbalstīti priekšlikumi par divu projektu pieteikumu sagatavošanu

21.07.2016.

21. jūlija Preiļu novada domes sēdē deputāti atbalstīja priekšlikumu piedalīties programmas “Latvija-Lietuva” projektu konkursā. Deputāti nolēma Preiļu novada domei sadarbībā ar biedrību Eiroreģions „Ezeru zeme” iesaistīties projekta „Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, uzlabojot un aizsargājot ūdens vidi” pieteikuma sagatavošanā.

Projekta apstiprināšanas gadījumā nolemts, ka Preiļu novada dome kā projekta partneris piedalīsies projekta īstenošanā ar pašvaldībai maksimāli pieejamo projekta summu 128 456,26 EUR apmērā (t.sk. 85% ERAF finansējums (109 187.82 EUR), 15% pašvaldības līdzfinansējums (19 268.44 EUR)).

Kā norādīja Attīstības daļas projekta koordinatore Līga Upeniece, projekta ietvaros tā apstiprināšanas gadījumā plānots:  atjaunot 2 ūdens regulatorus–tiltiņus pie Mīlestības kalniņa Preiļu parkā; 3 kopīgu tūrisma maršrutu izstrāde ar Lietuvas pašvaldību kolēģiem, tai skaitā mobilā aplikācijā; seminārs vietējiem gidiem Gražutes reģionālajā parkā; 2 SUP dēļu iegāde; 2 vasaras nometnes bērniem; semināri tūrisma speciālistiem par eko tūrisma attīstību Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā; vietējo amatnieku dalība 8 eko-festivālos/pasākumos LV un LT.

Tāpat deputāti atbalstīja projekta iesnieguma “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” sagatavošanu un iesniegšanu ar projektam pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu 116 915,00 EUR, tai skaitā, ESF finansējums – 99 377,75 EUR (85%) un valsts budžeta finansējums – 17 537,25  EUR (15%).

Līga Upeniece pastāstīja, ka projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. Projekta mērķa grupa ir Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas: trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji; bezdarbnieki; personas ar invaliditāti; iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem; bērni; iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru. Tematiskās pakas, kas noteikti jāaptver, ir veselīga uztura jautājumu un fizisko aktivitāšu popularizēšana, atkarību izplatības mazināšana, garīgās veselības un seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 21.07.2016.