Satiksmes ministrija sniegusi atbildi par autoceļiem Preiļu novadā

25.07.2016.

Preiļu novada dome šī gada jūnijā bija vērsusies Satiksmes ministrijā ar lūgumu rast risinājumus ar ceļu infrastruktūru saistītiem jautājumiem: par valsts vietējo autoceļu V738 Pieniņi-Smelteri posma km 0,00-7,52 un V751 Upmala-Ančkini-Pieniņi-Kauša posma km 18,39-25,56 pārbūvi, metāla drošības barjeru nomaiņu autoceļa P63 Līvāni-Preiļi posmā km 28,846-29,098, autoceļu P58 Viļāni-Preiļi-Špoģi un V741 Preiļu apvedceļš krustojuma pārbūvi, kā arī gājēju un velosipēdistu ceļa izbūvi gar autoceļu V741 Preiļu apvedceļš.

Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” speciālistiem Preiļu novada domes vēstuli ir izskatījusi un valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš ir sniedzis atbildi, ka valsts autoceļu Pieniņi-Smelteri posma un Upmala-Ančkini-Pieniņi-Kauša posma pārbūve, izbūvējot divkārtu virsmas apstrādes segumu, autoceļu nozarei pieejamā nepietiekamā finansējuma ietvaros patlaban netiek plānota. Līdz iespējai būtiski uzlabot šo autoceļu stāvokli norādītajos posmos tiks nodrošināta autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši noteiktajai C ikdienas uzturēšanas klasei.

Kā norāda ministrija savā atbildē, metāla drošības barjeras Preiļu novada teritorijā esošajā valsts reģionā autoceļa P63 Līvāni-Preiļi posmā 28,846-29,098 plānots nomainīt jau šogad, savukārt autoceļu Viļāni-Preiļi-Špoģi un Preiļu apvedceļš krustojuma pārbūves tehniskās dokumentācijas atjaunošanu patlaban plānots veikt 2018. gadā, bet pārbūvi – 2019. gadā.

Ministrija savā atbildē arī norāda, ka Satiksmes drošības paaugstināšanas projektu īstenošanas programmā līdz 2020. gadam uzsākt gājēju un velosipēdistu ceļa projektēšanu un būvniecību gar autoceļu V741 Preiļu apvedceļš nav plānots.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

 

 

Pēdējās izmaiņas: 25.07.2016.