Salas pamatskolas direktores amatā apstiprināta Anita Vjakse

21.07.2016.

Šī gada 21. jūlija ārkārtas domes sēdē Preiļu novada deputāti Salas pamatskolas direktores amatā apstiprināja Anitu Vjaksi.

Anita Vjakse Salas pamatskolā strādā no 1989. gada par vizuālās mākslas, mājturības, informātikas skolotāju. Viņas līdzšinējā darba pieredze bija saistīta ar skolotājas darbu, lietvedības darbu kārtošanu un darbu skolas rakstītajos projektos.

Atgādinām, ka ar 30. jūnija domes sēdes lēmumu Salas pamatskolas iepriekšējā direktore Valentīna Liniņa tika atbrīvota no ieņemamā amata pēc pašas vēlēšanās. Konkursā uz vakanto direktora amatu bija pieteicies viens kandidāts – Anita Vjakse. Komisija 5 cilvēku sastāvā, kas tika izveidota pretendentu izvērtēšanai, pēc pieteikuma izvērtēšanas un darba intervijas nolēma Anitas Vjakses kandidatūru virzīt iecelšanai Salas pamatskolas direktora amatā uz domes sēdi.

Lēmums par Anitas Vjakses apstiprināšanu amatā stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no LR Izglītības un zinātnes ministrijas “Izglītības likumā” noteiktajā kārtībā.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 21.07.2016.