Piešķirts līdzfinansējums trim biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” projektiem

30.06.2016.

Preiļu novada domes sēdē deputāti nolēma, piešķirot līdzfinansējumu, atbalstīt trīs biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” projektus.

Līdzfinansējums 210 eiro apmērā piešķirts A/S “Latvijas Valsts meži” atbalstītajam projektam “Ejam mežā” (projekta kopējā atbalstītā summa EUR 2 100,00). Projekts tiek īstenots no 1. maija līdz 31. augustam, tā mērķauditorija ir maznodrošinātās, daudzbērnu un trūcīgās ģimenes. Projektā plānots iegādāties iešanai mežā piemērotu funkcionālu apģērbu, apavus un palīgmateriālus, tāpat plānots organizēt jēgpilnus un saturīgus brīvā laika pavadīšanas mežā pasākumus, vecāku un ģimeņu izglītošanu par darbošanos vidē, ar iespēju darboties ar iegādātajiem materiāliem ilgtermiņā. Projektā paredzētās aktivitātes tuvāko novadu ģimenēm sniegs iespēju iepazīt kvalitatīvu darbošanos ārā, tādējādi veicinot ģimeņu vides izglītību, viņu iesaistīšanos un pašmotivēšanos jēgpilnai atpūtai dabā. 

Līdzfinansējums 1 110 eiro apmērā piešķirts arī biedrības Erasmus +KAI aktivitātes ietvaros atbalstītajam projektam “Jauniešu apmaiņa Preiļos” (projekta kopējā atbalstītā summa EUR 13290). Projektā paredzēts, ka Preiļu novada svētku laikā no 16. līdz 23. augustam pilsētā viesosies 24 jaunieši no Spānijas, Itālijas, Rumānijas un Lietuvas, un apmaiņas gaitā tiks iesaistīti arī vairāk nekā 20 jaunieši no Preiļu novada, tiks uzlabota jauniešu prasme darboties komandā, komunicēt angļu valodā u.tml., kopumā veicinot Preiļu novada jauniešu konkurētspēju. Arī pilsētas iedzīvotājiem un viesiem svētku laikā būs iespēja līdzdarboties jauniešu apmaiņas aktivitātēs.

Tāpat domes deputāti nolēma atbalstīt biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” Latvijas Meža fonda atbalstīto projektu “Meža skola – paņēmieni un metodes brīvdabas pedagoģijā” , piešķirot tam 100 eiro līdzfinansējumu (kopējā atbalstītā summa ir 1000 eiro). Projekta gaitā paredzēts sagatavot uz brīvdabas apmācību metožu apguvi orientētu 20 stundu apmācību programmu skolotājiem, Latgales reģionā novadīt kursu “Meža skola –paņēmieni un metodes brīvdabas pedagoģijā” 20 skolotājiem, kā arī izveidot Vides reģionālā resursu centra “Meža skola” interneta vietni, kurā publicēt kursu materiālus u.c. informāciju.

Līdzekļus paredzēts piešķirt no novada domes budžeta sadaļas “Pārējā ekonomiskā darbība”.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 30.06.2016.