Pateicība par dalību Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāls “Dziedot dzimu, dziedot augu…”

09.07.2016.

Šogad Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāls “Dziedot dzimu, dziedot augu…” ir nosvinēts Aglonā 9. jūlijā. Veiksmīgā festivāla norise liecināja par organizatoru prasmīgo darbu, kas ieguldīts svētku sagatavošanā.

Preiļu novadu festivālā pārstāvēja senioru mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi: 2 vokālie ansambļi –  “Virši” , vadītāja Santa Karina Oša, “Kaļinuška”, vadītāja Svetlana Stepanova, un deju kolektīvs “Brūklenājs”,  vadītāja Valentīna Brice.

Preiļu novada Pensionāru biedrības (PB) valdes vārdā sirsnīgi pateicos visiem mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem un to vadītājām par ieguldīto darbu svētku repertuāra apguvē un sekmīgu līdzdalību festivālā.

Preiļu novada domi festivālā pārstāvēja domes priekšsēdētāja Maruta Plivda. Viņa godināja arī pašdarbības kolektīvu vadītājus.

Par atsaucību un atbalstu esam ļoti pateicīgi mūsu novada domei, kas nodrošināja transportu gan svētku dalībniekiem, gan tiem novada senioriem, kuri vēlējās apmeklēt svētku koncertu.

Pateicamies novada domes autobusu šoferiem par godprātīgu savu pienākumu veikšanu.

Irēna Timošenko
Preiļu novada PB valdes priekšsēdētāja 

 

Pēdējās izmaiņas: 09.07.2016.