Ūdens kvalitāte Preiļupes peldvietā atbilst prasībām

07.07.2016.

Preiļu novada dome informē, ka 4. jūlijā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR testēja Preiļu peldvietas (aktīvās atpūtas zonas) ūdens kvalitāti.

Ūdens kvalitātes pārbaude liecina, ka ūdens peldvietā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 6. jūlija noteikumiem Nr.608 “Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai”, un peldēties peldvietā ir atļauts. 

Pēdējās izmaiņas: 07.07.2016.