Preiļos notiks pirmais Latgales stāstnieku festivāls

22.07.2016.

No šī gada 22. līdz 24. jūlijam Preiļos un to apkārtnē norisināsies pirmais Latgales stāstnieku festivāls, kas kopā pulcēs vietējos stāstniekus, stāstniekus no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīkla „Stāstu bibliotēkas” un citām Latvijas stāstnieku iniciatīvām, kā arī vietējās folkloras kopas, stāstnieku kustības atbalstītājus un interesentus.

Festivāla mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu Latgales kultūrtelpā. Stāstus par amatnieku dzīvi, amatu noslēpumiem un meistarstiķiem, kā arī par dažādiem atgadījumiem amatnieku vidē stāstīs gan paši amatnieki, gan stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem, lai ar stāstiem popularizētu amatu prasmes un sekmētu to pārmantojamību nākamajām paaudzēm. Viens no festivāla uzdevumiem ir veidot atpazīstamu un radošu platformu Latgales amatniecības izzināšanai un popularizēšanai, bet tikpat svarīgi ir kopt dažādas latgaliskas izpausmes mutvārdos, lai stāstos izbaudītu un stiprinātu latgalisko izlokšņu daudzveidību, labskanību un izteiksmes precizitāti. Šī gada tēma veltīta Latgales tradicionālajai keramikai un podniekiem, kā arī stāstiem par šo amatu un amata pratējiem.

Festivāla pirmajā dienā, 22. jūlijā, interesenti aicināti uz „Anekdošu un jautro stāstu vakaru”, kas plkst. 20.00 norisināsies jauniešu centra „PAKAC” telpās (Kārsavas iela 4, Preiļi). Savukārt 23. jūlijā ikviens aicināts doties uz Jasmuižas muižas parku (Aizkalne, Preiļu novads), kur sākot no plkst. 15.00 būs iespēja sastapt Latgales keramiķus un klausīties viņu stāstījumā, plkst. 17.30 kopā ar folkloras kopu „Jumalāni” cepļa mājas pagalmā varēs iet rotaļās un dejot dančus, bet plkst. 20.00 notiks Lielais stāstu vakars „Lobam lobs stuosts”. Tajā piedalīsies Upmalas folkloras ansamblis “Vecvārkava” un viņu stāstniece Broņislava Gavare, Kristiāns Plots no Vārkavas bērnu folkloras kopas “Volyudzeite”, Andris Čakāns no Rugāju novada, Trifina Ovčinnikova no Audriņiem, Anita Rutule no Nagļiem, folkloras kopa “Vīteri” no Rēzeknes, folkloras kopa “Jumalāni” no Riebiņu novada, folkloras kopa „Rūtoj” no Preiļiem, kā arī citi Latgales stāstnieki un stāstnieki no citiem Latvijas novadiem.

Savukārt 24. jūlijā plkst. 10.00 vecāki ar bērniem aicināti doties uz Preiļu Galveno bibliotēku (Kārsavas iela 4, Preiļi), kur mazajiem klausītājiem notiks pasākums „Mazi stāsti no lieliem stāstniekiem”.

Pirmo Latgales stāstnieku festivālu „Omotu stuosti” organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Preiļu novada dome, Preiļu Galvenā bibliotēka, tradicionālās kultūras biedrība „Aprika” sadarbībā ar Aizkalnes tautas namu, Preiļu jauniešu centrs „PAKAC”, Raiņa muzeju „Jasmuiža”, vietējām pašvaldībām, kultūras un mākslas biedrību „TEIRA LATGOLYS MUOKSLA”, kā arī zemnieku saimniecību „Juri”, tirdzniecības centru „Ūga”, SIA “Sātys” un citiem labvēļiem.

Festivālā vēl aizvien aicināti pieteikties īpaši Latgales stāstnieki un stāstu kustības atbalstītāji! Ieeja pasākumos – bezmaksas!

Papildu informācijai un pilnai festivāla programmai aicinām pieteikties, zvanot pa tālruni 26187266 vai 29495394.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.