Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 3-4 elektroniskā izsole

28.06.2016.

Dzīvokļa īpašuma Celtnieku ielā 3-4 elektroniskā izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1. kab., Preiļi, rīko otro izsoli dzīvokļa īpašumam Celtnieku ielā 3-4, Preiļi.

Īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 4, platība 48,9 m2 (pēc VZD informatīvās izdrukas), kadastra Nr. 76019002621 un kopīpašuma 4882/42847 domājamā daļa  dzīvokļa īpašuma piederošā zeme un  4882/42847 domājamā daļa dzīvokļa īpašuma piederošās būves. Dzīvokļa īpašums nav reģistrēts Zemesgrāmatā.

Īpašuma izsoles sākumcena: EUR 1950,00.

Izsoles solis: EUR 190,00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 8. jūnijā pulksten 13.00, un izsoles noslēguma datums ir 2016. gada 8. jūlijā pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 28. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums EUR 260,00 tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. Nr. 25077712171, konta Nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Informācija pa tālruni 29183199

Pēdējās izmaiņas: 28.06.2016.