Pārorientēšanās uz gaļas liellopu audzēšanu

27.06.2016.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Preiļu nodaļa jūnija vidū rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Dagdas novada Bērziņu pagastu, Ilūkstes novada Pilskalnu pagastu un Daugavpils novada Kalupes pagastu. Brauciena laikā tika apskatītas dažāda veida gaļas liellopu novietnes ar intensīvās un ekstensīvās audzēšanas metodēm. Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās LLKC Preiļu nodaļas konsultanti un zemnieki no Preiļu, Riebiņu, Līvānu un Vārkavas novadiem.

Saistībā ar piena iepirkuma cenu kritumu daudzas saimniecības interesējas par gaļas liellopu audzēšanas pamatiem un nozares pārorientēšanos. Pieredzes apmaiņas brauciens bija izglītojošs tām saimniecībām, kuras jau nodarbojas ar liellopu audzēšanu, iegūstot praktiski pielietojamas metodes nozares attīstībai, īpaši apzinot novietņu veidus – priekšrocības un būvniecības izmaksas, un tām saimniecībām, kuras tikai plāno no slaucamo govju ganāmpulka veidot gaļas liellopu ganāmpulku. Viens no efektīvas gaļas liellopu audzēšanas pamatiem ir novietne.

Kā pirmo  apmeklējām Z/S Graubas Bērziņu pagastā. Saimniecības īpašniece,  Veronika Lāce, uzsākusi saimniekot vectēva īpašumā 2005. gadā un šobrīd saimniecībā ir 48  Limuzīnas tīršķirnes gaļas liellopi. Vasarā lopi tiek turēti ganībās, savukārt ziemas periodā tiem ir iespēja uzturēties pašu rokām būvētajā novietnē. Novietne tika būvēta no koka un tajā ir vairāki nodalījumi, kas nodrošina lopu atlasi.  Saimniecībā ir 248 ha zemes t.sk. 110 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ). Brauciena dalībniekiem bija iespēja ne tikai dzirdēt pieredzes stāstu, audzējot gaļas liellopus, bet arī apskatīt seno klēti, kas pārtapusi par muzeju, godinot senās latviešu tradīcijas. Tālāk ceļš veda pie Andreja Mizāna uz Z/S Jaunkalni īpašumu. Saimniecība reģistrējusies 1997. gadā un jau vairākus gadus saimnieko ar bioloģiskās saimniekošanas metodēm. Apstrādā 496 ha LIZ platības, apmēram puse LIZ ir īpašumā un pārējā tiek nomāta. Katru gadu saimniecība atjauno labā lauksaimniecības un vides stāvoklī ar krūmiem aizaugušās LIZ platības. Saimniecības ganāmpulkā ir 202 dažādu krustojuma šķirņu gaļas liellopi. Dzimušie bullīši līdz gada vecumam tiek realizēti gaļai, telītes – vaislai. 2013.–2014. gadā saimniecībā tika izbūvēta moderna novietne, kuras kopējās izmaksas ir nedaudz virs 140 000 eiro bez PVN.  Ziemas periodā lopi tiek grupēti un turēti novietnē. Lopu ēdināšanai tiek izmantots siens. Tālāk devāmies uz Ilūkstes pusi, kur mūs sagaidīja SIA ,,Zemgale LTD” valdes locekle Regīna Čamane. Saimniecībā ir aptuveni 282 gaļas krustojuma liellopi un 376 aitas. Liellopu tiek turēti rekonstruētā cūku kompleksā un tie ir sagrupēti 5 grupās. Regīna pēc izglītības ir zooinženiere un sniedza pēc savas pieredzes daudz vērtīgas informācijas.  Brauciena noslēgumā tika apskatīta Z/S Liepukalns, kas atrodas Daugavpils novadā. Saimniecība specializējusies graudu audzēšanā, papildus audzējot arī gaļas krustojuma liellopus. Saimniecībā 600 ha platībā tiek audzēti graudaugi. Saimniecības ganāmpulkā ir 69 gaļas krustojuma liellopi. Saimniecībā ir uzcelta moderna liellopu novietne.

Brauciena dalībnieki bija ieinteresēti saimniecību darbības pieredzē un aktīvi diskutēja ar saimniecības īpašniekiem, daloties informācijā un gūstot noderīgas atziņas saimniecības pilnveidošanā. Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki atzinīgi novērtēja pasākuma lietderīgumu, atzīstot, ka tika iegūtas noderīgas zināšanas,  pieredze un motivācija darboties.

Preiļu novada lauku attīstības konsultante
Elza Spodra Elste

Pēdējās izmaiņas: 27.06.2016.