Apbalvo čaklākos skolēnus interešu un profesionālās ievirzes (mūzika un māksla) izglītības jomās

30.05.2016.

2016.gada 30.maijā Preiļu novada kultūras namu piepildīja novada izglītības iestāžu audzēkņi, – centīgi un talantīgi bērni un jaunieši, kas 2015./2016.mācību gadā uzrādījuši labus rezultātus konkursos un skatēs interešu un profesionālās ievirzes (mūzika un māksla) izglītības jomās.

Tāpat kā iepriekšējos gados, tika apbalvoti čaklākie audzēkņi un viņu pedagogi, pasniedzot naudas balvas, kuru apmērs, sākot no pieciem euro (zemākā naudas balva audzēknim), bija atkarīgs no iegūtā rezultāta. Šim nolūkam Preiļu novada dome no pašvaldības budžeta bija piešķīrusi 2715 euro (2105 euro audzēkņiem un 610 euro skolotājiem). Ja audzēknis ieguvis vairākas godalgotas vietas – naudas balvas summējās.

Kopā 24 dažādās valsts mēroga aktivitātēs saņemti 72 dažāda kaluma diplomi un medaļas. Iegūtas astoņas pirmās vietas, desmit otrās vietas, 18 – trešās vietas un 27 atzinības. Pirmās pakāpes diplomus ieguva seši kolektīvi un trīs audzēkņi individuāli.

Kopā apbalvoja 111 Preiļu novada izglītības iestāžu audzēkņus (Preiļu 1.pamatskola, Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs, Preiļu mūzikas un mākslas skola, Pelēču pamatskola, Preiļu 2.vidusskola, Preiļu Valsts ģimnāzija, Priekuļu pamatskola) un 27 viņu pedagogus.

Pedagogi saņēma arī Preiļu novada Izglītības pārvaldes PATEICĪBAS par ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā un sasniegtajiem panākumiem konkursos, skatēs un sacensībās 2015./2016.mācību gadā.

Audzēkņus un pedagogus sveica Preiļu novada izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis un Preiļu novada domes deputāte, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ineta Liepniece.  Svinīgo pasākumu papildināja Preiļu novada bērnu un jauniešu centra teātra grupas “Kājām gaisā!” priekšnesums – mazo formu uzvedums “Skaļā klase”.

Apbalvo čaklākos skolēnus (pdf) 

Aija Caune,
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.