Preiļu novada dome studējošiem jauniešiem piešķirs stipendijas

14.06.2016.

Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināts stipendiju nolikums, un deputāti nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Viduslatgales pārnovadu fondu par pašvaldības stipendiju administrēšanu. Piešķirot stipendijas, pašvaldība cer sekmēt studējošās jaunatnes piesaistīšanu Preiļu novada intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot Preiļu novada pašvaldību, tās iestādes un komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem.

Stipendiju nolikums nosaka, ka dome ar atsevišķu lēmumu turpmāk katru gadu noteiks Preiļu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju specialitātes, savukārt nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” izveidos  komisiju, iekļaujot tajā divus Preiļu novada domes pārstāvjus. Komisija veiks pretendentu saņemto pieteikumus izskatīšanu, pieņems lēmumus par atbalstāmajiem pretendentiem, sagatavos un iesniegs pašvaldībā apstiprināšanai pretendentu sarakstu.

Nolikums nosaka, ka vienam stipendiātam, studējošam pilna laika augstākās izglītības programmā, tiks piešķirta stipendija 90 % no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī, maģistrantūrā un rezidentūrā studējošiem – 100 % no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī.

Stipendijas tiks piešķirtas atklāta konkursa kārtībā, bet atsevišķos gadījumos stipendiju varēs piešķirt ārpus konkursa, pamatojoties uz domes struktūrvienību, iestāžu, aģentūru vai pašvaldības kapitālsabiedrību pamatota ierosinājuma.

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”, saņemot pašvaldības lēmumu ar atbalstāmo studiju programmām, izsludinās pieteikšanos uz stipendiju konkursu no kārtējā gada 15. jūlija līdz 15. septembrim. Pretendentiem, kuri vēlēsies piedalīties konkursā, būs jāiesniedz nolikumā noteiktie dokumenti un jāatbilst kritērijiem, kas noteikti nolikumā.

Paredzēts, ka konkursa uzvarētājus noteiks 10 dienu laikā pēc konkursa dokumentu iesniegšanas termiņa izbeigšanās. Komisija izvērtēs pretendentu pieteikumus, tiem pievienotos dokumentus un pieņems lēmumu, nepieciešamības gadījumā pretendentus uzaicinās uz Komisijas sēdi.

Stipendiju nolikums

2016. gada pašvaldības budžetā līdzekļi stipendijām jau ir paredzēti.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.