Muzeja priekšmets jūlijā

08.07.2016.

2016. gada 29. jūlijā apritēs 125 gadi, kopš dzimis rakstnieks un publicists, sabiedriskais darbinieks Juris Pabērzs, tieslietu un tautas labklājības ministrs, ministrs bez portfeļa Latgales lietās, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs ir iesaistījies Latgales vēstures izpētē “Latgales ceļš Latvijas 100-gadei”. Nākamgad aprit 100 gadi kopš I Latgales kongresa, kura dalībnieks bija arī Juris Pabērzs. Juris Pabērzs dzimis Kalupes pagasta Pabēržos, Daugavpils apriņķī. Juris mācījās Kalupes un Arendoles pamatskolās, Pēterpils svētās Katrīnas baznīcas ģimnāzijā un Pēterpils Universitātes juridiskajā fakultātē, kuru pabeidza 1917. gadā.

Juris Pabērzs strādāja par miertiesnesi Somersetā, par nostāšanos zemnieku pusē strīdus gadījumos ar muižniekiem viņš 1918. gadā tika nosūdzēts vācu okupācijas varai un ieslodzīts Daugavpils cietumā, pēc tam  Havelbergas koncentrācijas nometnē Vācijā.        

Jurista darbs bija Jura Pabērza pamatdarbs visu mūžu, bet visu mūžu viņš bija arī aktīvs sabiedriskais darbinieks un publicists. Latvijas Republikas laikā J. Pabērzs bija tieslietu ministrs, Saeimas deputāts (1928.-34.), pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma strādāja par Daugavpils apgabaltiesas vicepriekšsēdētāju. 1940. gadā Juris Pabērzs bija Tautas Saeimas deputāts un tieslietu ministrs, kā arī LPSR Augstākās Padomes prezidija loceklis.

Juris Pabērzs rakstījis dzejoļus un stāstus par Latgali. 1913. gadā iznāk dzejoļu krājums “Pavasara skaņas”, 1923. gadā iznāk pirmais J. Pabērza Kopoto rakstu krājums “Rozes un ērkšķi” ( apvienoti gan stāsti, gan dzeja). 

1917. gadā J. Pabērzs iestājās par Latgales apvienošanos ar pārējo Latviju. Viņš bija laikrakstu “Drywa” un “Jaunas Zinias” līdzstrādnieks. Juris Pabērzs miris 1961.gada 22. aprīlī Rīgā. Apglabāts Raiņa kapos. 20. gs. 80. gadu vidū Rožkalnu pagasta Pabēržos, Jura Pabērza dzimto māju pagalmā, uzstādīts viņam veltītais piemineklis.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājumā glabājas fotogrāfija, kurā ir redzams piemiņas akmens Jurim Pabērzam. Fotogrāfiju, kuras autors ir J. Upīts, muzejam 1990. gadā ir dāvinājusi Velta Ziemele, Vārkavas novada iedzīvotāja.

PVLMM 2958 1989. gadā Preiļu rajona Rimicānu astoņgadīgās skolas skolēni noliek ziedus pie piemiņas akmens Jurim Pabērzam.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja galvenā krājuma glabātāja Anda Mihailova

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.