Amatnieku biedrība “Austra” īsteno pirmo projektu

09.06.2016.

Mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2016”, ko organizēja nodibinājums ,,Viduslatgales pārnovadu fonds”, amatnieku biedrība ,,AUSTRA” guva iespēju realizēt projektu “Seno amata prasmju un to meistaru apzināšana amatniecības nozarēs un mazā biznesa attīstībai Preiļu novadā”.

Preiļu novadā dzīvo un strādā dažādi amatnieki – rokdarbnieki, kokapstrādes meistari, keramiķi, ādas apstrādātāji, seno mēbeļu restauratori u.c. Amatnieku biedrības ,,Austra” biedri ar savu produkciju jau piedalījušies Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Amatnieku dienās organizētajā tirdziņā. Diemžēl Preiļu novadā nav publiskas un uzskatāmas informācijas par to, kādi amata meistari darbojas, ko viņi piedāvā un kur viņi ir atrodami, kuri no viņiem var savas amata prasmes nodot nākamajam paaudzēm, kā arī ar saviem darbiem popularizēt Preiļu novada vārdu Latgalē, Latvijā un arī ārpus valsts robežām.

Pēdējos 8 gadus Preiļu novadā nav nevienas organizācijas, kas būtu apkopojusi informāciju par amatniekiem, nav izveidota vienota datu bāze par seno prasmju meistariem, trūkst kopīgas esošo amatnieku stratēģijas darbības attīstībai, katrs darbojas atsevišķi, bet, darbojoties kopā, var izdarīt vairāk. Pa vienam amatnieki nespēj uzrunāt mērķauditoriju, trūkst prasmju amatniecības izstrādājumu virzībai tirgū, kas veicinātu amatnieku dzīves līmeņa paaugstināšanos un mazā biznesa attīstību Preiļu novadā. Meistari savus darinājumus piedāvā tikai tirdziņos, bet nav pastāvīgas informācijas, kur šos izstrādājumus varētu iegādāties ikdienā, piedāvāt iebraukušajiem tūristiem.

Šī projekta aktivitāšu rezultātā tiek apzināti Preiļu un tuvāko novadu seno amatu un prasmju meistari vienotas elektroniskas datu bāzes izveidošanai, kas sekmēs savstarpējās sadarbības uzsākšanu, veicinot amatnieku izglītošanos, prasmju pilnveidošanos, jaunas pieredzes iegūšanu, amatniecības izstrādājumu virzību tirgū, kā arī būs ieguldījums mazā biznesa attīstībai Preiļos. Šī informācija ir aktuāla ne tikai Preiļu iedzīvotājiem, bet arī tiem interesentiem, kuri, sagaidot Latvijas simtgadi, vēlas paši sev izveidot tautastērpu, vai arī gūt iespēju to iegādāties pie amatu meistariem. Ļoti daudzi amatnieki labprāt savas amata prasmes vēlētos un varētu nodot jaunajai paaudzei. Projekta ietvaros tiks izveidota Amatu meistaru grāmata, kurā būs iekļauta informācija par apzinātajiem meistariem, kontaktinformācija, darbu apraksti un fotoattēli. Šī grāmata nekad netiks pabeigta. Tā vienmēr tiks papildināta ar jaunu informāciju par jauniem amatniekiem, kas ar savu iniciatīvu un radošumu sekmēs amatniecības nozares ilgtspējību un nodošanu nākošajām paaudzēm.

Tāpēc mīļi aicinām amata meistarus un visus interesentus, kuriem ir informācija par amata meistariem un vēlme piedalīties grāmatas tapšanā, neatlikt uz vēlāku laiku, bet sazināties ar projekta realizētājiem un pievienot savu artavu kopīga mērķa realizēšanai. E-pasts: austra2016@inbox.lv, Anita Puncule (mob. 29326833), Anita Vjakse (mob.29193839), Uldis Čerpakovskis (mob. 29807932).

“Austras” valdes locekle Anita Puncule

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.