ASV vēstniecības Latvijā pārstāvji iepazīstas ar Preiļu novadu

07.06.2016.

7. jūnijā Preiļus darba vizītē apmeklēja ASV vēstniecības Latvijā pārstāvji. Delegāciju triju cilvēku sastāvā vadīja ASV vēstniecības Politikas un ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece Vanessa Acker. Vizītē piedalījās arī ASV Vēstniecības Latvijā Politikas speciālists Mārtiņš Spravņiks un Politikas un ekonomikas nodaļas praktikante Sintija Broka. Preiļu novada domē ciemiņi tikās ar Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētāju Marutu Plivdu, domes deputātiem, iestāžu vadītājiem un speciālistiem.

Maruta Plivda iepazīstināja vēstniecības pārstāvjus ar Preiļu novadu, pastāstīja par novada attīstību, Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti, informēja par lielākajiem ieviestajiem projektiem un šī brīža darbiem. Tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas ar pašvaldību. Vanessa Acker pastāstīja par programmām, kurās var iesaistīties iedzīvotāji un īpaši jaunieši, izmantojot iespējas papildināt izglītību ASV.

Viesi bija ieinteresēti uzzināt vairāk par Preiļu novadu. Preiļu Valsts ģimnāzijas apmeklējuma laikā izglītības iestādes direktore Ligita Pauniņa iepazīstināja ar ģimnāzijas darbu, audzēkņu iespējām iegūt kvalitatīvu izglītību Preiļos. Ar interesi vēstniecības pārstāvji aplūkoja Preiļu Valsts ģimnāzijas muzeja materiālus, atzīstot, ka muzeja izveidošana un uzturēšana ir lielisks projekts, lai vienkopus saglabātu izglītības iestādes vēsturi, bet šāda pieeja nav sastopama katrā skolā.

Dienas otrajā pusē Vēstniecības pārstāvji NVO centra telpās tikās ar Preiļu novada biedrību un jaunatnes pārstāvjiem, uzzināja par dažādajām jomām, kurās darbojas nevalstiskās organizācijas Preiļos. Viesi augstu novērtēja pašvaldības sadarbību ar nevalstisko sektoru un domes atbalstu biedrību aktivitātēm novadā. Vēstniecības pārstāvji guva ieskatu par Leļļu galeriju un sniedza interviju avīzē “Vietējā”.

Vizītes noslēgumā Vanessa Acker pauda savu redzējumu par Preiļiem kā vienu no Latgales mazpilsētām, kas attīstās ļoti dinamiski. Tā kā par Latgali dažkārt izplatās dažādas nepamatotas baumas, vēstniecības pārstāvjiem bija radusies interese pašiem iepazīties ar reālo situāciju, satikt Latgales cilvēkus, atbildēt uz jautājumiem un arī mazināt stereotipus, kas radušies par dzīvi ASV. Vanessa Acker izteica pārliecību, ka preilieši turpmāk aktīvi piedalīsies Jauniešu un skolotāju izglītības programmās, biedrības un novada iedzīvotāji dažādu projektu īstenošanai var izmantot Mazo grantu programmu, ko piedāvā ASV vēstniecība Latvijā.

Lai Preiļu jauniešus labāk sagatavotu darba tirgum, vēstniecības pārstāvji piedāvāja izmantot Start strong programmu, bet labdarības projektos pašvaldībā, par piemēru minot parku sakopšanas pieredzi dažās Latvijas pilsētās, ir iespēja iesaistīt ASV armijas cilvēkus.

No Preiļiem vēstniecības pārstāvji tālāk devās uz Varakļāniem, kur norisinājās  “Dragoon Ride” pasākums.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 07.06.2016.