Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolā – ekspozīcijas „Jēkabs Graubiņš – nelokāms latvietis” atklāšana

07.06.2016.

2016. gads ir komponista, mūzikas kritiķa, folklorista un pedagoga Jēkaba Graubiņa 130. dzimšanas dienas gads.

1986. gadā Preiļu vēstures un lietiškās mākslas muzejs atklāja pirmo izstādi, kas bija veltīta izcilajam komponistam, novadniekam Jēkabam Graubiņam. Ērika Graubiņa (Jēkaba Graubiņa sieva) dāvināja Preiļu vēstures un lietiškās mākslas muzejam Jēkaba Graubiņa personīgos priekšmetus, lai ekspozīcija būtu pieejama ikvienam apmeklētājam. Ekspozīcija laika ritumā zaudēja savu estētisko izskatu, tādēļ to bija nepieciešams modernizēt.

7. jūnijā Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolā notika ekspozīcijas „Jēkabs Graubiņš – nelokāms latvietis” atklāšana.

Izstādes atklāšanā klāt bija Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, māksliniece Svetlana Kuļgajeva, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vadītāja Tekla Bekeša, galvenā krājuma glabātāja Anda Mihailova, vēstures speciāliste Sanita Savicka un Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece izglītības jomā Skaidrīte Bulmeistere.

Ekspozīcijas mērķis ir nest vēstījumu par laikabiedru atmiņās dzīvojošo Jēkabu Graubiņu – godavīru, sirdsapziņas un nacionālās pašapziņas uzturētāju, cilvēku ar taisnu valodu un taisnu mugurkaulu, ar skarbas taisnības teicēja stāju.

Ekspozīcijas veidošanā izmantoti Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājuma priekšmeti un materiāli no Rakstniecības un mūzikas muzeja.

Preiļu vēstures un lietiškās mākslas muzejs izsaka pateicību Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolai, Līvānu novada domei un māksliniecei Svetlanai Kuļgajevai un Mihailam Kuļgajevam par zinātnisko ideju realizāciju.

Ekspozīcija apskatāma Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas ekspozīcijā, Līvānos, Raiņa ielā 4.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos Sanita Savicka

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.