Viļakas Sociālās aprūpes centra darbinieku ciemošanās Preiļos

01.06.2016.

Preiļu novada pašvaldības Labklājības pārvaldes pansionātā ”Preiļi” 1. jūnijā viesojās kolēģi no Viļakas novada Viļakas Sociālās aprūpes centra. Šis centrs tāpat kā pansionāts “Preiļi” ir pašvaldības izveidota iestāde ar līdzvērtīgu klientu skaitu un arī atrodas bijušās slimnīcas ēkā. Viļakas slimnīcas ēka ir celta no 1884. līdz 1890. gadam pēc Marienhauzenas muižas grāfienes Annas Lippe-Lipskas iniciatīvas pašā ceļa malā blakus Vissvētākās Jēzus sirds Viļakas Romas katoļu baznīcai.

Nu jau septiņus gadus Viļakas Sociālās aprūpes centru (SAC) vada Ilze Šaicāne, kura uzsvēra, ka sociālās aprūpes centros strādā izredzētie: “Tas ir ļoti smags darbs, mūsu karma, vai arī priekšrocības,  ka mēs varam strādāt šo darbu”. Vadītāja Ilze uzsvēra, ka veiksmes stāsts šādā darbā ir stiprs kolektīvs, kurš spēj un var sadarboties – vienmēr kāds dot signālu un visi tūlītēji sanāk kopā.

Viesi dalījās pieredzē par savu darbu sociālās aprūpes iestādē. Viļakas SAC strādā 16 darbinieki. Viņi lepojas ar to, ka centrā ir virtuve, kurā gatavo ēdienu centra iemītniekiem, kas daudzējādā ziņā samazina pansionāta ēdināšanas izdevumus. Arī iemītniekiem patīk radoši izpausties un darboties virtuvē, viņi aktīvi piedalās kulinārijas pulciņā, kurā gatavo cepumus un citus gardumus.

Viļakas SAC ir jauninājums – savs nagu speciālists, kurš arodu ir iemācījies projekta ietvaros, kā arī ir iepirkti visi nepieciešamie instrumenti un inventārs. Gandarījums par paveikto gan vadītājai, gan darbiniekiem ir liels, bet apstāties viņi nedomā, jo ik pēc laika tiek rakstīti projekti un piesaistīts finansējums. Ļoti būtiski ir tas, ka Viļakas SAC vadītāja ir arī deputāte, un ka pašvaldība ir pretimnākoša un sniedz lielu atbalstu pansionāta iecerēm.

Viļakas SAC lepojas ne tikai ar savu aprūpes iestādi, kura ir ieguvusi jaunu veidolu pēc remontiem, bet lepojas arī ar dārzu, kurš simbolizē iemītnieku un darbinieku iztēles brīvu lidojumu un domu harmoniju. Šeit katrs stādiņš attēlo dzīvības koku, kurš aprūpēts ar patiesu mīlestību, lai radītu prieku. Bet patiess sirdsprieks nevar rasties tukšā vietā un ne no kurienes. Dārzam, kas ir prieka avots, vajadzīgs pamats. Motivācija esot bijusi aprūpes centra iemītnieku un darbinieku vēlme pēc skaistā.

Dārza labiekārtošanā, kurš izveidots ar projekta starpniecību vairāku gadu garumā, aktīvi rosās visa SAC saime. Nedzīva un tuksnešaina augsne, kāda tā bijusi pirms sešiem gadiem, tagad ir pārvērtusies par zaļu un ziedošu oāzi. Dārziņā ir liela augu dažādība. Ir augi, kas noder kopgaldam, un ir augi, kas ārstē miesu un dvēseli. Te katrs atstāj kaut ko no sevis paliekošu un citus priecējošu.            Ciemošanās atelpai pansionāta “Preiļi” vadītāja Inga ciemiņus aicināja paciemoties pie foto mākslinieka Igora Pliča viņa “zaļajā oāzītē”, apskatīt gan gaumīgi veidoto atpūtas laukumu, gan tikko  uzstādīto strūklaku, kā arī ieiet nelielajā Dievnamā – kapellā, lai smeltos garīgo spēku un iedvesmu turpmākajiem labajiem darbiem.

Tikšanās noslēgumā Viļakas SAC vadītāja Ilze visa kolektīva vārdā pateicās pansionāta “Preiļi” kolektīvam par silto uzņemšanu, par viesmīlību, un piebilda: “Pieredze rāda, ka apciemojot citu novadu pansionātus, sastopies ar Mīlestības un Pateicības piepildītiem cilvēkiem. Tas nozīmē vien to, ka esi starp savējiem, uz viena viļņa! Tas ir fantastiski! Vienmēr jau ir ko pamācīties un paskatīties.” Un, protams, Ilze aicināja Preiļu kolēģus ciemoties arī pie viņiem Viļakā.

Pansionāta “Preiļi” vadītāja I. Vilcāne

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.