Kārtējo domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2016. gada jūnijā

01.06.2016.

Datums

Sēdes nosaukums

Laiks

21. jūnijā

Finanšu komitejas sēde

9:00

21. jūnijā

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

15:00

22. jūnijā

Attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēde

9:00

30. jūnijā

Novada domes sēde

15:00

Pēdējās izmaiņas: 01.06.2016.