Atbalstīts biedrības “Mēs – bibliotēkai” projekts “Veidojam vidi ap mums”

31.05.2016.

Biedrība “Mēs – bibliotēkai” piedalījās Preiļu novada domes un nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” Mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2016” un guva finansiālu atbalstu projekta „Veidojam vidi ap mums” realizēšanai. Projekta kopējās izmaksas ir 860,00 EUR, no kuriem 550,00 EUR ir projektā piešķirtā dotācija un 310,00 EUR ir citi finansējuma avoti, no kuriem 210,00 EUR Preiļu Galvenās bibliotēkas līdzfinansējums.

Projekta mērķis ir Preiļu pilsētas vides labiekārtošana pilsētas iedzīvotāju un viesu ērtībām. Projekta ietvaros iecerēts ēkas Kārsavas ielā 4 priekšplānā uzstādīt divus āra koka soliņus un izveidot atpūtas zonu ar puķu dobēm.

Ilgtermiņā ieguvēji no šī projekta īstenošanas būs Preiļu pilsētas iedzīvotāji un viesi – bibliotēkas, Tūrisma informācijas centra, Preiļu novada Jauniešu centra “Četri” un citu apkārtējo iestāžu apmeklētāji, bezvadu interneta (WiFi) izmantotāji, garāmgājēji. Pateicoties mūsu projekta idejas atbalstam, tiks radīta pievilcīga, estētiska vide pie ēkas Preiļos, Kārsavas ielā 4.

Jāpiebilst, ka sakārtojamā teritorija ir svarīga Preiļu pilsētas tēla veidošanai, jo šeit atrodas Preiļu un Riebiņu tūrisma informācijas centrs – tūristu pulcēšanās vieta, kur tiek uzsāktas ekskursijas pa Preiļu pilsētu.

Atpūtas zonas izveide būs laba iespēja pašiem iekārtot pilsētvidi, lai cilvēkiem būtu iespēja satikties un kopā pavadīt laiku.

Velta Popa
biedrības “Mēs – bibliotēkai” valdes locekle

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.