Saeimas deputātu grupa darba vizītē Preiļu novadā

27.05.2016.

27. maijā Preiļu novadu darba vizītē apmeklēja Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāti, kuri ievēlēti no Latgales reģiona. Vizīti vadīja Saeimas deputāts Aldis Adamovičs. Dienas pirmajā pusē Preiļu novada domes zālē norisinājās arī Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales padomes izbraukuma sēde, kuras darba sākuma daļā piedalījās arī Saeimas deputāti. Uz tikšanos ar ciemiņiem un bija ieradušies domes deputāti un speciālisti.

Domes Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts prezentācijā sniedza ieskatu par Preiļu novadu, iepazīstināja ar realizētajiem projektiem, piesaistīto Eiropas savienības fondu finansējumu. Tika likts uzsvars uz šobrīd iesāktajiem lielākajiem projektiem un aktuālajiem jautājumiem, kas risināmi tuvākajā nākotnē. Aldis Adamovičs ieskicēja Preiļu novada šī gada un tuvākās nākotnes prioritātes, sasaistot tās ar visa Latgales reģiona attīstību.

Kopējā darba gaitā tika diskutēts par dažādiem jautājumiem, kas ir nozīmīgi gan Preiļiem, gan pārējām Latgales reģiona pašvaldībām – par finansējumu mūzikas un mākslas skolu pedagogu algām, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu, ceļu rekonstrukciju Latgalē.

Viena no tēmām, par kuru radās vērienīga viedokļu apmaiņa, bija jautājums par Latgales Speciālās ekonomiskās zonas likumu. Aldis Adamovičs klātesošos informēja, ka likums apstiprināts pēdējā lasījumā, līdz gada beigām jāizstrādā Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks likuma darbības teritoriju un kritērijus. Saskaņā ar likumu speciālajā ekonomiskajā zonā paredzama nekustamā īpašuma un peļņas nodokļa atlaide.

Aldis Adamovičs atzina, ka stratēģiski svarīga ir lielo maģistrālo ceļu sakārtošana valstī. Tika pie minēti ceļi Jēkabpils – Zilupe, Rēzekne – Daugavpils – Medumi,  Līvāni – Daugavpils, Jēkabpils – Koknese, no kuriem lielākā daļa jārenovē jau līdz 2018. gadam. Mazākas iespējas esot reģionālo ceļu rekonstrukcijai, kas ir bijuši asfaltēti padomju gados, bet šobrīd ir bēdīgā stāvoklī. Tomēr atbalsts dažiem projektiem ir panākts. Tā pavisam nesen noslēdzies konkurss ceļa Galēni – Stabulnieki būvdarbiem, drīz būs zināmi arī ceļa Preiļi – Kastīre renovācijas darbu konkursa rezultāti.

Saeimas deputāts Juris Viļums atzina, ka ļoti nozīmīgas ir tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem, lai uzklausītu viņu viedokli, tāpēc Saeimas deputāti vienreiz mēnesī dodas vizītēs uz Latgales reģiona pašvaldībām.

Pēc tikšanās ar pašvaldības vadību un speciālistiem Tirdzniecības un rūpniecības kameras padome turpināja darbu, bet Saeimas deputāti iepazinās ar lielāko šūšanas uzņēmumu Preiļos – SIA VS Teks. Domes priekšsēdētājas Marutas Plivdas vadībā ciemiņi apmeklēja Preiļu Valsts ģimnāziju, iepazinās ar Robotikas kluba darbu, pabija tūristu iecienītajos objektos novadā – Vīngliemežu audzētavā un Leļļu galerijā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.