Piešķirts līdzfinansējums mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu īstenošanai

26.05.2016.

Kārtējā Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināti Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultāti. Izskatot iesniegto projektu vērtēšanas sēdes protokolu, domes deputāti nolēma atbalstīt vērtēšanas komisijas lēmumu un piešķirt līdzfinansējumu vairāku mazo un vidējo uzņēmumu projektu īstenošanai.

50% domes līdzfinansējuma no kopējām projekta izmaksām piešķirts vairāku projektu īstenošanai: SIA “BE UN BE” projektam „SIA “BE un BE” sniegto pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšana” – 1285,63 eiro, saimnieciskās darbības veicēja Jāņa Zieds – Ziediņa projektam „Saimnieciskās darbības materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” – 1398 eiro, SIA “LAKIJS”  projektam „SIA “Lakijs” IT aprīkojuma atjaunošana” – 1358,27 eiro, saimnieciskās darbības veicēja Astrīda Vucāne/MANA FAKTŪRA projektam „Suvenīru un reklāmas darbnīcas “Mana Faktūra” materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana darbības nodrošināšana” – 1294,70 eiro, saimnieciskās darbības veicēja Pētera Romanova projektam „Lauku mājas “Valērija” infrastruktūras uzlabošana un esošo pakalpojumu efektivitātes paaugstināšana” – 822 eiro, Jura Zīmeļa projektam „Automašīnu aprūpes darbnīcas izbūve” – 1344,84 eiro, saimnieciskās darbības veicēja Ritas Fadejevas projektam „Digitālās spoguļkameras iegāde foto pakalpojumu jomas attīstīšanai Preiļu novadā” – 600  eiro, SIA “TU LAUKI” projektam „SIA “TU LAUKI”biroja telpu labiekārtošana” – 980 eiro,  saimnieciskās darbības veicēja Ilzes Atvaras – Briškas projektam „Mājražošana – konditorejas izstrādājumu ražošana” – 814 eiro.

Domes līdzfinansējums 1400 eiro apmērā piešķirts sekojošu projektu īstenošanai: SIA EVRO WOOD projektam „Metāla apstrādes ražošanas ceha paplašināšana”, SIA “Primo Food” projektam „Mūsdienīga un interaktīva Latgales identitātes veikala izveide Preiļos”, saimnieciskās darbības veicēja Līgas Gžibovskas projektam „Atpūties un relaksējies ūdens klubā!”, SIA “AKOTEHNIKA” projektam „Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana jauna pakalpojuma attīstībai”, saimnieciskās darbības veicēja Evitas Piļščikovas projektam „Atpūtas vietas – kempinga “Duni” piedāvājuma daudzveidības radīšana”. Kopējā līdzfinansējumam nepieciešamā summa sastāda 16 897,44 eiro.

Līdzekļi 20 000 eiro apmērā uzņēmumu projektu līdzfinansēšanai tika paredzēti pašvaldības budžetā. Kā pastāstīja Preiļu novada Uzņēmējdarbības centra vadītāja Ineta Liepniece neizlietotā summa tiks novirzīta konkursa līdzfinansēšanai nākamajā gadā.

Atklātais projektu konkurss tika organizēts saskaņā ar pašvaldībā apstiprināto Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

Pēdējās izmaiņas: 26.05.2016.