Preiļu 1.pamatskolas skolēni piedalās fizikas olimpiādē

29.04.2016.

Kā katru gadu pienāk aprīļa pēdējā piektdiena un 8. klašu skolēni dodas uz Līvānu novada atklāto fizikas olimpiādi.  Ar mērķi rosināt skolēnos interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem jau septīto reizi to organizē Rudzātu vidusskolas direktors Vladislavs Spriņģis. Uzdevumus izdomā paši fizikas skolotāji, cenšoties iekļaut tādus jautājumus, kas nav atrodami mācību grāmatās un kas radītu interesi par fiziku. Šogad vienā no uzdevumiem audzēkņiem vajadzēja noteikt blīvumu folijai. Pēc eksperimenta skolēniem vajadzēja atbildēt uz Latvijas Universitātes pārstāvju sagatavotajiem jautājumiem par krāsām, kā arī izpildīt teorētiskos uzdevumus.

Līvānu novada atklātajai fizikas olimpiādei, kas domāta 8. klašu skolēniem no visa bijušā Preiļu rajona, ir vairāk nekā 20 gadu ilga vēsture. Sākumā to organizēja toreizējā Preiļu 1. vidusskola, bet pēc administratīvi teritoriālās reformas šī pasākuma rīkošanu pārņēma Rudzātu vidusskola.  

Fizika ļoti interesē Preiļu 1. pamatskolas 8. klases skolnieci Rasu Saulīti: “Man no fizikas vairāk interesē tēmas par elektrību, bet tās 8. klasē vēl nav mācītas. Man ir vairākas domas, par ko kļūt. Ir doma nākotni saistīt vai nu ar arhitektūru, kas satur ļoti daudz fizikas, vai arī ar enerģētiku, kas ietver sevī vēl vairāk fizikas.” Uz jautājumu, kā vērtē šādas olimpiādes, Rasa atbild: “Tās ir vajadzīgas. Ja valsts olimpiāde fizikā notiek tikai 9. klasē, tad vajag tai gatavoties jau 8. klasē un agrāk. Manuprāt, fiziku vajadzētu mācīt jau no 5. klases, jo tā, manuprāt, ir vissvarīgākā zinātne.”

Katru gadu  kāda no maija pēdējām dienām ir olimpiādes uzvarētāju godināšana. Šogad bija sarūpēta ekskursija vienā no progresīvākajiem high-tech uzņēmumiem Latvijā “Z-light”, kas ražo optisko šķiedru, lai skolēni iepazītos ar skolā apgūtās teorijas pielietojumu reālajā dzīvē. Optiskā šķiedra ir materiāls ar ļoti zemu termiskās izplešanās koeficientu un lielu ķīmisko izturību, tāpēc to var izmantot plašā temperatūru diapazonā. Z-light ir kļuvis par vienu no TOP 3 uzņēmumiem pasaulē savā jomā. Pirms ekskursijas vēlējumus teica uzņēmuma vadītājs Daumants Pfafrods.

Dodoties uzņēmuma teritorijā, jāielāgo, ka ražošanas telpās neviens nedrīkst ieiet bez baltā halāta, bahilām un cepurītes. Te lielākoties ražo medicīniskās iekārtas, tāpēc visam jābūt sterilam. Lai saprastu, kā tas notiek, mēģiniet iztēloties iekārtu trīsstāvu mājas augstumā. Trešajā stāvā ir sākuma punkts. Tur nelielā kastītē pa augšu ieiet aptuveni metru garš kvarca stienis, kam piemīt caurspīdīgums ļoti plašā spektrālā diapazonā (izskatās pēc ārkārtīgi dzidra stikla). Iekšā ir milzīgs karstums, kurā stienis tiek izkausēts. Lejā ārā iznāk jau pavisam smalks pavediens, ko arī dēvē par optisko šķiedru. Tā tiek vilkta lejup līdz pirmajam stāvam, kur to satin rullī. Atkarībā no šķiedras diametra no viena stieņa var izvilkt pat vairākus kilometrus optiskās šķiedras.

Pēc iepazīšanās ar optiskās šķiedras ražošanas procesu skolēni devās uz kafejnīcu, kur našķējoties ar saldējumu, tika uzzināti olimpiādes rezultāti.

Par olimpiādes uzvarētāju un naudas balvas 100 eiro apmērā ieguvēju kļuva Rudzātu vidusskolas skolnieks Dāvids Rubens. Otro vietu un naudas balvu 80 eiro apmērā ieguva Preiļu 1.pamatskolas skolniece Ilva Plociņa, savukārt 3. vietu un naudas balvu 60 eiro apmērā ieguva Preiļu 1. pamatskolas skolniece Anastasija Dementjeva. Pie atzinībām tika Preiļu 1. pamatskolas skolēni Rasa Saulīte un Egons Rebainis.

Ik gadu pasākuma tapšanu atbalsta vairāki sponsori un sadarbības partneri. Šogad tā tapusi sadarbībā ar Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūtu, bet sponsori ir Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošais pētnieks Arnolds Ūbelis, kā arī Saeimas deputāts Jānis Klaužs.

 

Preiļu 1. pamatskolas fizikas skolotāja Laila Vibornā

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.