Izmēģinājuma / lauku dienas seminārs par dažādām sojas šķirnēm

30.06.2016.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Preiļu KB rīkotais izmēģinājuma/ lauku dienas seminārs

 

Tēma: Dažādu sojas šķirņu salīdzinājums

proteīnbagātas lopbarības nodrošināšanai

bioloģiskās saimniekošanas sistēmā

  

Programma

Norises vieta: ZS Mucinieki, Pelēču pagasts, Preiļu novads

Datums: 30.06.2016. plkst. 11.00

Laiks

Saturs

Lektors

 

11.10-11.20

Iepazīšanās ar bioloģisko saimniecību ZS Mucinieki

Māris Klodāns, z/s Mucinieki īpašnieks

 

11.20-11.50

Soja – proteīna avots lopbarībā.

Zita Briška, Preiļu KB speciāliste lopkopībā

 

11.50-12.20

Bioloģiskās laukaugu ražas realizācijas iespējas

Guntis Laicāns- bioloģiskās produkcijas iepirkumu speciālists, SIA Agerona

 

12.20-12.50

Pākšaugu nozīme augsekā. Aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Prof. Dzidra Kreišmane, LLU

 

12.50-13.10

Kafijas pauze.

 

 

13.10-13.30

Dažādu sojas šķirņu salīdzinājuma izmēģinājuma ierīkošana un novērojumu gaita.

 

Inese Magdalenoka, Preiļu KB augkopības speciāliste

 

13.30-14.00

Pākšaugu pēcietekmes novērtējums graudaugu sējumos un ekonomiskā efektivitāte. Sojas audzēšanas pieredze .

Inese Magdalenoka, Preiļu KB augkopības speciāliste

 

14.00-14.30

Diskusijas.

 

 

Papildus informācija: Inese Magdalenoka, tālr. 26329462.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
 2016. gada 29. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2016/8, pasākums „Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā”
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.