Seminārā informē par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas programmu

18.05.2016.

Šā gada 18. maijā Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā notika Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas rīkotais seminārs “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Pamatnosacījumi”.

Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs savā uzrunā aicināja Preiļu iedzīvotājus iesaistīties daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas programmā un atgādināja, ka Preiļu novada dome turpinās sniegt atbalstu energoaudita veikšanai līdz 853,72 EUR apmērā. Viņš arī uzsvēra, ka Preiļos siltinātās mājas ir labās prakses piemēri, jo maksājums par patērēto siltumenerģiju ir samazinājies par divām līdz trim reizēm.

Ekonomikas ministrijas pārstāve Inese Bērziņa semināra dalībniekiem stāstīja par daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumiem. Kopīpašums (jumts, koplietošanas telpas, palīgēkas, zemes gabals) attiecas uz visiem dzīvokļu īpašniekiem, piemēram, jumta remonts attiecas uz pirmā stāva iedzīvotājiem tāpat kā pagraba remonts uz pēdējā stāva iedzīvotājiem.

ALTUM pārstāve Dina Kaupere informēja par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas nosacījumiem. Kopējais pieejamais finansējums ir 166,4 miljoni EUR, ar ko paredzēts nosiltināt 1700 mājas. Tiek plānots, ka projektu pieņemšanu ALTUM sāks jūlija beigās vai augusta sākumā. Iedzīvotāji jau tagad var sākt tam gatavoties, pieņemot lēmumu par dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā un izvēlot pilnvaroto personu. Balsojot par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas jautājumiem, “par” jānobalso dzīvokļu īpašniekiem, kuri pārstāv vismaz 2/3 no visiem dzīvokļu īpašumiem. Dokumentu aprite ar ALTUM notiks elektroniski.

Par projekta sagatavošanas tehniskajām niansēm un ieteicamajiem pasākumiem ēkā tās energoefektivitātes uzlabošanai informēja ALTUM pārstāvis Aldis Greķis. Svarīgi ir visus nepieciešamos būvdarbus paredzēt tehniskajā projektā, jo projekta sadārdzinājums ir neattiecināmās izmaksas. Attiecināmajās izmaksās ietilpst būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās, visu ēkas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide, atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas avotu iegāde un uzstādīšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība, vadīšanas izmaksas. ALTUM interneta vietnē (http://ej.uz/npas) iespējams lejupielādēt energoefektivitātes kalkulatoru, ar kura palīdzību viegli aprēķināt energoefektivitātes projekta izmaksas un plānot finansējumu.

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” pārstāvis Oļegs Kukuts dalījās ar Jelgavas pieredzi daudzdzīvokļu māju siltināšanā. Viņš uzsvēra, ka siltinātām mājām ir reāls siltumenerģijas ietaupījums 50–70 %, bet svarīgs ieguvums ir arī ēkas kalpošanas mūža pagarināšanās. Kā lielākais renovāciju bremzējošais faktors tika minēts dzīvokļu īpašnieku bailes no atbildības un nevēlēšanās iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Arī tie, kuriem ir grūtības apmaksāt apkuri, siltināt nevēlas. Citi baidās no kredītsaistībām ar banku, kaut gan siltināšanas dēļ dzīvokļi netiek ieķīlāti un nav nekādu citu pagrūtinājumu. Oļegs Kukuts arī norādīja, ka ir pēdējais laiks uzsākt namu renovāciju, jo celtniecības izmaksas nākotnē pieaugs.

Finanšu piesaisti energoefektivitātes projektiem un banku lomu renovācijā skaidroja AS “Citadele” pārstāve Ieva Vērzemniece. Ja bankas atsakās sniegt aizdevumu, tad iespējams saņemt ALTUM finansējumu. Lai saņemtu finansējumu no bankas, kā papildu nodrošinājums būs ALTUM garantija. Aizdevumu nosacījumus siltināšanai sadarbībā ar ALTUM šobrīd izskata “Swedbank”, “SEB banka”, “DNB” un “Citadele”. 

Par daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanu vairāk informācijas var atrast interneta vietnē altum.lv vai saņemt ALTUM Energoefektivitātes kompetences centrā, e-pasts: kompetences.centrs@altum.lv, tālr. 67774064. ALTUM Preiļu konsultāciju birojs: Kooperatīva ielā 6 (3. stāvs), Preiļos, tālr. 64624530.

Inese Šņepste, SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 18.05.2016.