Preiļus apmeklē Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji

10.05.2016.

10. maijā Preiļos viesojās astoņi Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pārstāvji no Rīgas un RTU Daugavpils filiāles, tostarp rektora vietnieks biznesa un inovāciju jautājumos, Biznesa un inovāciju departamenta direktors Antons Kiščenko, Biznesa attīstības centra vadītājs Jānis Ēriks Niedrītis un Daugavpils filiāles direktors Ivans Griņevičs, lai tiktos ar pašvaldības vadību un dažādu nozaru pārstāvjiem.

Augstskolas pārstāvji apmeklēja SIA “Preiļu saimnieks”, kur tikās ar valdes priekšsēdētāju Jāni Mūrnieku un Siltumapgādes un ūdensapgādes nodaļas vadītāju Vladimiru Haritonovu, kā arī viesojās Liepu ielas katlumājā, kur darbojas SIA “Preiļu saimnieks” koģenerācijas stacija, atkritumu šķirošanas laukumā un apskatīja notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Tikšanās laikā puses pārrunāja inovāciju izmantošanas iespējas SIA “Preiļu saimnieks” darbības optimizēšanai.

Vakarpusē RTU pārstāvji ieradās uz domes priekšsēdētājas Marutas Plivdas ikmēneša tikšanos ar novada uzņēmējiem, kuri šoreiz pārstāvēja mērniecības, pārtikas pārstrādes, būvniecības, IT un vieglās rūpniecības jomas, un izrunāja sadarbības iespējas, kā arī uzklausīja, kādu jomu speciālisti Preiļu novada uzņēmējiem šobrīd ir visnepieciešamākie. RTU pārstāvji pastāstīja, ka, piemēram, būvdarbu vadītāji tiek sagatavoti tepat Latgalē Daugavpils filiālē, un šogad šīs programmas studentiem būs pirmais izlaidums, kā arī – kādus kursus Universitāte var piedāvāt speciālistiem, kam nepieciešams iegūt attiecīgus sertifikātus.

Klātesošie arī atzina nepieciešamību izpētīt, kādu jomu un cik speciālistu Latgales plānošanas reģionā šobrīd trūkst, jo noteiktu speciālistu trūkumu Latgalē, iespējams, varētu novērst, ieviešot attiecīgas programmas RTU Daugavpils filiālē, kas ļautu jauniešiem šīs profesijas apgūt tuvāk mājām.  

Atgādinām, ka 13. aprīlī tika parakstīts sadarbības līgums starp Preiļu novada domi un Rīgas Tehnisko universitāti, savukārt augusta vidū Preiļus apmeklēs arhitektūras studenti, lai piedalītos radošajā nometnē.

 

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.