Nodarbinātības valsts aģentūras darbībai Preiļos – 25 gadi

16.05.2016.

Nodarbinātības valsts aģentūras pirmsākumi Preiļos saistās ar Darbā iekārtošanas biroja izveidošanu, kas atradās Latvijas PSR Ministru Padomes Iedzīvotāju darbā iekārtošanas Republikāniskā biroja pakļautībā. Šādā veidā darbā iekārtošanas sistēma darbojās līdz 1991. gada aprīlim.

1991. gada 17. aprīlī LR Ministru padome pieņem lēmumu par Nodarbinātības valsts dienesta izveidošanu un 1992. gada janvārī sāk darboties Nodarbinātības valsts dienesta (NVD) Preiļu nodaļa un tās struktūrvienība – NVD Līvānu birojs. Par NVD Preiļu nodaļas vadītāju tiek iecelts Stanislavs Bernāns.

1999. gadā ar LR MK rīkojumu, Nodarbinātības valsts dienests tiek pārveidots par Bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību “Nodarbinātības valsts dienests” (BO VAS „NVD”). NVD Preiļu nodaļa tiek pārdēvēta par BO VAS “NVD” filiāli Preiļu centrs.

2002. gada 28. augustā ar LR MK rīkojumu Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Nodarbinātības valsts dienests” tiek reorganizēta un izveidota Nodarbinātības valsts aģentūra.

2003. gada 12. novembrī Uzņēmu reģistrā tiek reģistrēta Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāle un tās struktūrvienība Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāles Līvānu sektors, kas pēc reorganizācijas šobrīd ir filiāles darba vieta klientu apkalpošanai Līvānos.

NVA Preiļu filiāles vadītāji: no 2002. gada 17.jūnija līdz 2006.gada 7.aprīlim – Tālivaldis Saulīts, no 2006. gada 10. aprīļa līdz 2014. gadam – Leontīna Saleniece, no 2014. gada 10. februāra līdz 23. maijam – Aleksandrs Goromiko un no 2014. gada 15. jūlija – Vija Jakimova.

Šodien NVA ne tikai reģistrē, uzskaita, apmāca un nodarbina bezdarbniekus un darba meklētājus, bet sniedz daudzus un dažādus nodarbinātības pakalpojumus gan bezdarbniekiem un darba meklētājiem, gan darba devējiem, gan nodarbinātām personām. Aģentūras misija – nodrošināt bezdarba samazināšanas politikas īstenošanu, sniedzot efektīvus, nodarbinātību veicinošus pakalpojumus sabiedrības interesēs un viena no NVA prioritātēm 2016. gadā ir nodrošināt uz klientu orientētus, ērtus un kvalitatīvus pakalpojumus, pavēstīja NVA Preiļu filiāles vadītāja Vija Jakimova. NVA piedāvājuma klāstā: vakanču reģistrēšana un darba devējiem vajadzīgo darbinieku atlase, plašākā valstī CV un vakanču datu bāze – NVA CV un vakanču portāls, karjeras konsultācijas, reģionālās mobilitātes veicināšana, atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, skolēnu darbs vasaras brīvlaikā.

Lai uzlabotu ilgstošo bezdarbnieku pāreju uz nodarbinātību un iesaisti pasākumos, tiek īstenots jauns ESF projekts „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”. Savukārt ESF projekta „Jauniešu garantijas” ietvaros tiek sniegts atbalsts katram jaunietim (15-29 gadi) ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no bezdarbnieka statusa iegūšanas. Bezdarbniekiem un darba meklētājiem ir iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros. ESF projekts „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietver Nodarbinātības valsts aģentūras un darba devēju sadarbību subsidēto darbavietu izveidē.

Aģentūra, attīsta un pilnveido e-pakalpojumus, izveidots pašapkalpošanās portāls plašam lietotāju lokam. E-prasmju nedēļas ietvaros no 7. līdz 11.martam NVA Preiļu filiālē norisinājās Atvērto durvju nedēļa, kuras laikā bija iespēja saņemt informatīvo materiālu par NVA e-pakalpojumiem tiešsaistē, kā arī filiāles darbinieku klātienes konsultācijas par e-pakalpojumu lietošanu.

Lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku vietējā darba spēka izmantošanu, 7. aprīlī tika organizēta lauksaimniecības vakanču akcija “Esi nodarbināts laukos”, kuras ietvaros tikās lauksaimniecības produkcijas ražotāji un potenciālie darba ņēmēji, akcijā piedalījās 12 darba devēji, tika piedāvātas 26 vakances, un 24 darba ņēmēji jau pasākumu laikā vienojās par darba attiecību uzsākšanu.

NVA Preiļu filiāles vadītāja Vija Jakimova: „Šogad aģentūra svin tās pastāvēšanas 25 gadu jubileju, un darba joprojām netrūkt. Preiļu filiālē nodarbināti 23 speciālisti un Preiļu filiāle apkalpo vairāk nekā 3000 klientu. Šobrīd darba meklētājiem Preiļu filiālē ir pieejamas 54 brīvās darba vietas. Vispieprasītākās profesijas šogad ir šuvēji, palīgstrādnieki, mazumtirdzniecības veikala pārdevēji, pavāri un dārzkopji.” Vija Jakimova pauž gandarījumu par paveikto un pateicās visiem sadarbības partneriem – pašvaldībai, uzņēmējiem, klientiem.

Visi iepriekš minētie NVA pakalpojumi ir bez maksas. Vairāk informācijas par visiem NVA pakalpojumiem iespējams atrast aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv., zvanot uz NVA Preiļu filiāles tālruni 65323100 vai klātienē Raiņa bulvārī 19, Preiļos.

Akcija “Esi nodarbināts laukos”

E-prasmju nedēļa

Sagatavoja Preiļu novada domes praktikante, NVA Preiļu filiāles ESF projekta “Jauniešu garantijas” karjeras konsultante Inga Aleksejeva

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.