Preiļu novada dome piedalīsies LEADER projektu konkursā ar diviem projektiem

28.04.2016.

28. aprīļa Preiļu novada domes sēdē deputāti nolēma, ka dome piedalīsies LEADER projektu konkursā ar diviem projektiem, kas attieksies uz novada lauku teritorijām.

Saskaņā ar biedrības „Preiļu rajona partnerība” izsludināto projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju” mērķī „Dzīvošana”, kas saistās ar sabiedriskās aktivitātes veicināšanu, nolemts piedalīties ar diviem projektu iesniegumiem.

Lai attīstītu sporta, atpūtas un citas brīvā laika pavadīšanas vietas novadā tiks sagatavots projekta pieteikums „Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu un apkārtējās vides pieejamības nodrošināšana Preiļu novada lauku teritorijās”. Projektā paredzēts Preiļu novada pagastu teritorijās uzstādīt 14 āra vingrošanas trenažierus, kā arī koka soliņus un atkritumu urnas pie tiem, lai visa vecuma iedzīvotājiem nodrošinātu aktīva dzīvesveida iespējas lauku teritorijās. Katrā pagastā bez maksas ikvienam sportot gribētājam būs pieejami 3-5 āra vingrošanas elementi pēc iespējas dažādāku muskuļu grupu nodarbināšanai. Tāpat pie Pelēču pamatskolas mazākajiem pagasta iedzīvotājiem tiks radīta droša un pieejama vide bērnu laukumā, ap to uzstādot žogu un laukumā paredzot arī āra koka lapenes izbūvi, nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā ļaujot bērniem uzturēties ārpus telpām un nodarboties ar dažādām āra aktivitātēm..

Rīcībā „Atbalsts vietējo iniciatīvas grupu, pašvaldību un NVO iniciatīvām apkārtējās vides kvalitātes un pieejamības veicināšanā” plānots pieteikt projektu „Pelēču vasaras estrādes izbūve”. Pamatojot estrādes nepieciešamību, Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne norāda, ka šobrīd Pelēčos estrādes nav un āra pasākumi tiek rīkoti uz asfalta pretī kultūras namam. Tā kā vasarās pasākumi tiek labi apmeklēti, pelēcieši ir ļoti ieinteresēti estrādes izbūvē, jo tas padarītu ērtāku pasākumu apmeklēšanu un uzlabotu norises vietas apstākļus.

Projekta apstiprinājuma gadījumā pašvaldības līdzfinansējums sastādīs 10%, savukārt publiskais finansējums – 90%

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 28.04.2016.