Cūkmens tikās ar bērniem SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu šķirošanas laukumā

10.05.2016.

10. maijā SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu šķirošanas laukumā ar bērniem tikās Cūkmens.

SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece vispirms iepazīstināja bērnus ar pareizu atkritumu šķirošanu – papīrs, plastmasa, metāla iepakojums un tetrapakas jāmet konteineros ar dzelteniem vākiem, bet stikla iepakojums – konteineros ar zaļiem vākiem. Bērniem bija iespēja pašiem pareizi sašķirot līdzpaņemtos atkritumus, kā arī doties nelielā ekskursijā pa Atkritumu šķirošanas laukumu un redzēt, kā no dalīti vākto atkritumu konteineriem atvestie otrreizējai pārstrādei derīgie atkritumi ar speciālām iekārtām tiek presēti ķīpās, kuras tiks nodotas otrreizējai pārstrādei un no kā atkal tiks ražoti jauni priekšmeti un izejmateriāli.

Cūkmens visus klātesošos aicināja nemēslot mežā. Bērni kopā ar Cūkmenu izspēlēja tīra meža alfabēta spēli, minot dažādus ar mežu saistītus vārdus un saņemot veicināšanas balvas. Noslēgumā visi klātesošie nodeva Cūkmena zvērestu, solot nekad vairs nemēslot ne mājās, ne skolā, ne mežā.

Cūkmena aktivitātēs iesaistījās pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pirmsskolas grupiņu “Kamenītes”, “Taurenīši” un “Pūcītes” bērni, Preiļu Brīvās skolas bērni un Preiļu 1. pamatskolas 1. klases skolēni. Pasākumu rīkoja SIA “Preiļu saimnieks” sadarbībā ar Preiļu novada domi. Īpašs paldies Preiļu novada domes projektu koordinatorei Inesei Matisānei par sadarbību.

Inese Šņepste,
SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.