Par automašīnas Citroen Berlingo atsavināšanu

13.05.2016.

Preiļu novada dome atsavina tai piederošo kustāmo mantu – automašīnu Citroen Berlingo, valsts reģistrācijas numurs GH 8298,  1998. gada izlaidums, a/m pēc avārijas.
Automašīnas cena – EUR 150,00 (simts piecdesmit euro un 00 centi), tai skaitā PVN.
Automašīnu iespējams apskatīt iestādes darba laikā, iepriekš sazinoties pa telefonu 26527694 ar Preiļu novada domes Tehniskās daļas speciālistu Vitāliju Upenieku. Interesenti var pieteikties līdz 2016. gada 20. maijam plkst. 16.00,. iesniedzot iesniegumu Preiļu novada domē, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads.
Gadījumā, ja uz pārdodamo kustamo mantu tiks saņemti vairāki pirkšanas iesniegumi, Preiļu novada dome rīkos kustamās mantas izsoli.

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.