Noritējis sirsnīgs Neatkarības deklarācijas pieņemšanas gadadienai veltīts pasākums ar Jāņa Streiča piedalīšanos

09.05.2016.

 “Mūsu dzīve ir ceļš no zvaigznēm uz zvaigznēm” J. Streičs

Par skaistu tradīciju kļuvušais Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja pasākums Latvijas neatkarības deklarācijas pieņemšanas gadadienai “Lāga dvēseļu straumei” Preiļu 2. vidusskolā 9. maijā pulcēja novada skolu jauniešus, pedagogus un citus interesentus, lai tiktos klātienē ar mūsu novadnieku Jāni Streiču. Pasākumā piedalījās arī  Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs.

Tā bija sirsnības, patriotisma un labestības paraugstunda, kas katram klātesošajam lika aizdomāties par Latgali, kas, Jāņa Streiča vārdiem runājot, Latvijai ir devusi gan vārdu, gan valodu, gan karogu. Mākslinieks aicināja cieņā un svētumā turēt savu valodu un dalījās atmiņās par pirmās Latvijas neatkarības laikā uzņemtās mākslas filmas “Cilvēka bērns” veidošanas spilgtākajām epizodēm.

Kā dāvanu 80 gadu jubilejā, Preiļu Goda pilsonis Jānis Streičs saņēma novada skolu sagatavotos apsveikumus tautas deju, dziesmu, dzejas un uzveduma formā. Preiļu novada domes priekšsēdētāja pasniedza ciemiņam suvenīru – Preiļu ziedu pļavas tauriņu, kuru Jānis Streičs turpat arī pielaikoja – derēja! Tāpat ciemiņam tika pasniegti arī ziedi no katras skolas direktores ar laba vēlējumiem.

Pasākuma beigās tapa radošs darbs, kura gleznošanā piedalījās jaunie mākslinieki no piecām novada skolām: Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu Valsts ģimnāzijas, Salas pamatskolas, Pelēču pamatskolas un Preiļu 2. vidusskolas. Gleznotājs Jānis Streičs kopdarbu novērtēja atzinīgi un pateicās skolotājai Innai Zenovjevai par jauko ideju.

Tikšanās ar Triju zvaigžņu ordeņa kavalieri Jāni Streiču notika ļoti emocionālā gaisotnē, jo kinorežisora dzīve liecina par piesātināta mūža bagātību, mums liek aizdomāties par to, ka bieži vien nenovērtējam paši sevi, savu dzimto vietu, savu būtību. Latgale ir īpaša ar savu tautas deju, dziesmām un aktieriem. Diviem “Boņukiem” šī diena noteikti nesa neaizmirstamu pārdzīvojumu, jo tapa fotogrāfija ar aktieri Jāni Streiču.

Noslēgumā Preiļu vēstures un lietišķās mākslas direktore Tekla Bekeša pateicās visiem, kuri iesaistījās šajās tradicionālajās, kopīgajās Latvijas neatkarības Deklarācijas gadadienas svinībās Preiļu 2. vidusskolā, un rosināja iesākto tradīciju turpināt. Preiļu 2. vidusskolas direktore Nadežda Hļebnikova ierosinājumu atbalstīja un aicināja nākamgad maijā būt kopā, lai atzīmētu Latvijas valstij nozīmīgos svētkus.

Kopīgas pastaigas laikā muzejā un ceļā uz Preiļu 1. pamatskolu Tekla Bekeša uzklausīja Jāņa Streiča pārdomas par pasākumu un pateicību visiem, kas piedalījās:

“Preiļu 2. vidusskolai par organizēšanu. Nav tukši jārunā par vienotu Latviju. Šis pasākums bija spilgts piemērs tam, kā ir jāstrādā. Par Boņuku paldies, par mana vārda un uzvārda analīzi. Bija mīļi to dzirdēt no jauniešu mutēm. Paldies par balti klāto galdu un garšīgo maizi.

Preiļu 1. pamatskolai. Par latgaliešu dejām un laimīgajiem jauniešiem, kuri dejojot izšķiļ zvaigznes un spodrina Latgales zvaigzni Brīvības piemineklī. Profesionāls darbs no vadītāju puses.

Paldies par garšīgajām pusdienām, kuras bija saskaņotas ar manu apģērba krāsu – aukstā biešu zupa, biešu sula un pat salvetes. Par to paldies skolas direktorei Norai Šņepstei un pavārītei.

Preiļu valsts ģimnāzijas folkloras kopai “Rūtoj” un vadītājai Ilzei Rožinskai paldies par izvēlētajām dziesmām. Priecē tas, ka ne vien dzied latgaliski, bet meklē senas melodijas pie veciem teicējiem.

Īpašs paldies mazajām lauku skolām. Tās ne ar ko neatpaliek no lielajām, kur ir lielākas talantu atlases iespējas.

Pelēču pamatskolai paldies par Boņuku, bet īpaši par Izidoru. Tas labā nozīmē bija laucinieciskāks par Romualda Ancāna tēloto. Un tik labi dzied!

Salas pamatskola pārsteidza. Bērni bija apguvuši ne tikai manu filmogrāfiju, bet arī iedziļinājušies filmu saturā. Bija vajadzīgi labi pedagogi, lai šādu stāstu izveidotu. Izmantoti bija ne tikai manu režisēto filmu nosaukumi, bet uzsvērtas arī tās filmas, kurās biju asistents vai aktieris. Skolas direktorei paldies par mīlestību!

Turpiniet šādus pasākumus organizēt. Arī es varu braukt uz tikšanos kaut vai katru gadu.

Un galvenais, lai Dievs palīdz Marutai (Preiļu novada domes priekšsēdētājai Marutai Plivdai)! Ar šo pateicību laikam vajadzēja sākt, jo, kāds ir vadītājs, tādi cilvēki ap viņu pulcējas. Un tā dāvana no Preiļu ziedu pļavām… Kā tik jauki var izdomāt? Un man piestāv!”

Foto: Gunārs Vilcāns

Anda Mihailova,
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja galvenā krājuma glabātāja;

Tekla Bekeša
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.