Preiļu 2. vidusskolā noticis tradicionālais pasākums “Par skolas godu”

03.05.2016.

Jo, tāpat kā cilvēkam ir dotas acis, lai redzētu gaismu, un ausis, lai dzirdētu skaņu, tā viņam ir sirds, lai sajustu laiku. Un viss, kas nav sajusts ar sirdi, ir aizgājis zudībā – tāpat kā varavīksnes krāsas aklajam, kā putna dziesma kurlajam.  

/Mihaels Ende/

Klāt maijs ar Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienu un Preiļu 2. vidusskolas tradicionālo pasākumu “Par skolas godu”, kur tiek izvērtēti mācību gada sasniegumi.

Skolas administrācija izsaka pateicību skolēniem, kuri gan olimpiādēs, gan konkursos, gan sacensībās ir augstu cēluši skolas vārdu.

38 skolēni tika sveikti par sasniegumiem valsts, reģiona, starpnovadu un starptautiskajās olimpiādēs un konkursos. To vidū Ksenija Zabalujeva (8. kl.) – 2. vieta valsts olimpiādē latviešu valodā un literatūrā mazākumtautību skolās, Darja Darina Šalkovska (2. kl.) – 2. pakāpes godalga reģionālajā skatuves runas konkursā, Viktorija Grigorjeva (11. kl.) – 3. vieta reģionālajā SZPD konferencē, Santa Prikule (11. kl.) – 2. vieta starpnovadu olimpiādēs angļu valodā un ģeogrāfijā, 3. vieta – bioloģijā, atzinība SZPD konferencē, Diāna Nikiforova (12. kl.) – starpnovadu krievu valodas olimpiādē 1. vieta, atzinība SZPD konferencē, Darina Luriņa (8. kl.) – ķīmijas olimpiādē 3. vieta, fizikas, matemātikas, valsts valodas olimpiādēs atzinība, Darina Piskunova (7. kl.) – 1. vieta krievu valodas, 2. vieta valsts valodas olimpiādēs, Vladislavs Vīksna (5. kl.) – 1. vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, 3. vieta krievu valodas un angļu valodas olimpiādēs, Viktorija Fadejeva (5. kl.) – 1. vieta krievu valodas un 2. vieta matemātikas olimpiādēs, Vjačeslavs Krupins (6. kl.) – 1. vietas mājturības un tehnoloģiju olimpiādē, krievu valodas olimpiādē, Dāniels Kitovs (4. kl.) – atzinība starpnovadu matemātikas olimpiādē un 3. vieta Latgales reģionālajā olimpiādē.

14 skolēni tika apbalvoti par sasniegumiem sportā. Ksenija Zabalujeva ir kļuvusi par Latvijas jauniešu izlases dalībnieci. Teicami sasniegumi soļotājiem Iļjam Beļajevam (6. kl.), Varvarai Kursītei (3. kl.), Ksenijai Zakutajevai (6. kl.), Diānai Nikiforovai (12. kl.), vieglatlētiem – Jekaterinai Baranovai (10. kl.), Santai Prikulei (11. kl.), Ariandai Ivanovai (4. kl.), Anastasijai Volkovai (6. kl.)

Visa mācību gada garumā aktīvi darbojās skolēnu pašpārvalde, korespondenti, noformētāji. Ar savu radošo darbošanos priecēja teātra grupas, dejotāji, dziedātāji, rokdarbu pulciņu dalībnieki.

Liels paldies, audzēkņi, par darbu! Īpašs paldies vecākiem par atbalstu un sadarbību! Bet pamats visam ir Skolotāja veikums. Paldies, par jūsu zināšanām, pacietību, iejūtību, izturību, atbalstu! Paldies, visiem skolas darbiniekiem par mūsu kopējās mājas uzturēšanu un pilnveidošanu.

 

7.-9.klases skolēni, centrā K.Zabalujeva. Foto: Aivars Podskočijs

Pateicības skolotājiem. Foto: Aivars Podskočijs

Pateicības vecākiem. Foto: Aivars Podskočijs

Lilita Baško,
skolas direktores vietniece izglītības jomā

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.