Muzeja priekšmets maijā – lūgšanu grāmata

09.05.2016.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā glabājas unikāla lūgšanu grāmata, rakstīta latgaliešu valodā ar Maija dziedājumu lozēm starp lappusēm. Šī 19. gs. lūgšanu grāmata piederējusi izcilā latviešu kinorežisora, scenārista, aktiera, rakstnieka, gleznotāja un Preiļu Goda pilsoņa Jāņa Streiča vecaimātei Veronikai Žiharei ( 1882.-1968.).

Maijs katoļiem ir Dievmātes godināšanas mēnesis, kad ticīgie pulcējas baznīcās uz īpašiem dievkalpojumiem un skaita rožukroni. Šo tradīciju ap 1750. gadu Romā ieviesuši jezuīti, un tā izplatījusies visās katoļu zemēs, taču dziedāšana pie ceļmalas un kapu krustiem ir raksturīga lielākoties Latgalē. Maija dziedājumu centrālais elements ir Marijas dziesmas, kuru teksti ir doti lūgšanu grāmatās, dziesmu melodijas dziedātāji zina no galvas, tās tiek pārmantotas mutiski.

Obligātas dievkalpojuma sastāvdaļas ir arī Jaunavas Marijas litānija (Loreto litānija, tās aizsākumi iesniedzas 13. gs.) un značku (loze, zīmīte) vilkšana. Vārds “značka” ir poļu izcelsmes.

 Značkas ir numurētas taisnstūra zīmes, uz kurām uzrakstīts kāds uzdevums dienai, nedēļai vai mēnesim, lūgšana, kura jāskaita, labdarības darbs vai uzdevums, kurš jāpaveic. Visi šie darbi un lūgšanas tiek veltītas Dievmātes godam. Tas viss disciplinē cilvēkus, padara tos garīgi bagātākus un labākus . Piemēram značka ar numuru 10 dienai nosaka: Nasawieris por dinu us tu pusi, kur tiew eisz gribis wiertis; značka ar numuru 6 mēnesim iesaka: Por wyssu mienesi netikwin brandiwina bet olts un wina na dzier.  Veronikas Žihares  lūgšanu grāmatā ir saglabājušās 10 značkas.

Šis senais maija dziedājumu paradums un značku vilkšana Latgalē tiek praktizēts vēl joprojām.

Kā apliecinājums Maija dziedājumiem pie krucifiksa ir Jāņa Streiča glezna “Bij maija vakars …. 1945”, kuru pēc nostāstiem viņš gleznojis 2005. gadā.         

Nozīmīgs maija mēnesis ir arī Preiļu Romas katoļu baznīcas draudzei, jo 22. maijā baznīcai aprit 130 gadi. Šai sakarā Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs gatavo izstādi “Preiļu Romas katoļu baznīca gleznās”, kura tiks atklāta 2016. gada 21. maijā.

PVLMM 9329 Lūgšanu grāmata ar značkām.

Anda Mihailova,
Muzeja galvenā krājuma glabātāja 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.