Pavasara vēsmas un aktivitātes pansionātā “Preiļi”

01.03.2016.

No vizbulītēm ,pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties ,gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.

Pavasaris ir klāt! Tas ienācis katrā mājā, katrā ģimenē un protams, arī pie mums – Preiļu novada pašvaldības pansionātā “Preiļi”, kur mūsu senioru ikdiena rit savu gaitu.

Pansionātā “Preiļi” 2016. gada martā un aprīlī  tika organizētas dažādas aktivitātes pansionāta iemītniekiem un novadīti gan svētku pasākumi, gan ikdienas darbi, kas pamatā noris sociālās aprūpes  un sociālās rehabilitācijas darba ietvaros.

Jau marta sakumā – 8. martā pansionāta vīrieši ar pavasarīgu noskaņojumu un ziedu pušķiem sveica sievietes pavasara svētkos – Starptautiskajā sieviešu dienā! Šajā dienā noritēja muzikāls labdarības svētku pasākums, kurā piedalījās un dāvāja savu muzikālo sniegumu Arvīds Meļko un Lauris Kokorišs. Puiši muzicēja un dziedāja visiem pazīstamās un sirdij mīļās dziesmas,  kuras piedziedāja klāt gan pansionāta iemītnieki, gan darbinieces ar savām skanīgajām balsīm.

Pansionātā “Preiļi” katru mēnesi tiek sumināti, sveikti ar ziediem un saldumiem mēneša jubilāri. Savu svētkus – dzimšanas vai vārda dienu ar nepacietību gaida ikviens no senioriem. Savu iespēju robežās arī gaviļnieki parasti uzcienā savus istabas biedrus vai kaimiņus, kā arī pansionāta darbiniekus, jo dalīties ar citiem šajā svētku reizē sagādā prieku arī pašam gaviļniekam. Marta mēnesī sveicām jubilārus – Helēnu, Broņislavu, Venerandu, Jāzepu un Eleonoru.

Šī gada marta beigās tuvojās lielie svētki – Lieldienas, līdz ar to pansionātā “Preiļi” notika gatavošanās šiem svētkiem, katram cilvēkam iekšēji apzinoties un gaidot šo svarīgo pavasara svētku tuvošanos.

20. martā notika Preiļu Romas katoļu draudzes dekāna J. Stepiņa vadītā  Mise – Grēksūdze – veltījums Pūpolsvētdienai. Lieldienās, 27. martā, pansionātā kopā ar dziedātājām ieradās dekāns J. Stepiņš, kurš novadīja Svētku Misi – Lieldienu Dievkalpojumu, kā arī personīgi sveica visus pansionāta iemītniekus un arī darbiniekus šajos lielajos svētkos.

Marta aktivitātes noslēdzās ar mazo “CĀĻU” ciemošanos pansionātā ”Preiļi”. 29. martā bija organizēts pavasara atnākšanas pasākums veltīts arī Lieldienām.  Pansionāta iemītniekus priecēja un koncertā piedalījās  vokālās studijas “Mazās lāsītes” audzēkņi (skolotāja Daina Erte),  kuri šogad godam parādīja savu dziedātprasmi konkursā “Cālis 2016”, kurš notika 12. martā Preiļu kultūras namā. No 10 bērnu un jauniešu centra konkursā pieteiktajiem bērniem pie mums uzstājās  un dziedāja 8 paši pieredzējušākie un skanīgākie konkursanti: Paula Konstantinova, Ramona Konošonoka, Justīne Erte, Marika Mūrniece, Emils Deiko, Katrīna Veigule, Mārtiņš Teilāns, Alise Makejeva. Jāatzīmē, ka Alise Makejeva šogad ir “Cāļu” godalgoto  titulu ieguvēja: Alise ir Preiļu “Cālis 2016”, kā arī 28. martā Daugavpilī notikušajā Starpnovadu mazo vokālistu konkursā Alise ieguva Latgales novada “Cāļu Cālis 2016” titulu. Koncertā uzstājās arī  “Cālis 2015” titula ieguvēja Romija Estere Trizna.  Bērni veselas stundas garumā ar skanīgām balstiņām priecēja Preiļu pansionāta iemītniekus. Noslēgumā pēc kopīgas Lieldienu mīklu minēšanas, kur par pareizu atbildi varēja nopelnīt arī kādu balviņu, konfektes, bērni nebūt nesteidzās doties prom, bet priecīgi solījās atnākt atkal kādā citā svētku reizē ciemos pie pansionāta sirmgalvjiem.

Pansionāta “Preiļi” iemītnieki un arī darbinieki ir ļoti pateicīgi Dainai Ertei un viņas izskolotājiem atraktīvajiem audzēkņiem par koncertā dāvāto sirsnīgumu un jautrību.

Aprīlis iesākās ar pansionāta iemītnieku – jubilāru Valērijas, Aloiza sumināšanu.

5. aprīlī pansionātu ”Preiļi” apmeklēja interesenti – 10 sievietes, kuras tobrīd mācījās par aprūpētājām kursos “Sociālās aprūpes darba pamati” Eiropas savienības fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001  ietvaros. Pansionāta vadītāja I. Vilcāne iepazīstināja ciemiņus ar pansionāta “Preiļi” personālu, tā iemītniekiem, pastāstīja par pansionāta kā pašvaldības iestādes kompetenci, tās struktūru, uzdevumiem un funkcijām, to, ka pansionāts “Preiļi” tāds ir vienīgais Preiļu novadā un pilda vienu no pašvaldības pamatfunkcijām, nodrošinot cilvēkiem, kuriem nepieciešama pastāvīga aprūpe, sociālās  aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Pansionāta sociālā darbiniece J. Sparāne iepazīstināja ciemiņus tuvāk ar pašu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesu, kas konkrēti ikdienā ir jādara aprūpētājām, to amata pienākumus un atbildību, par ko ir atbildīgs sociālais aprūpētājs, sociālais  darbinieks un medmāsa.  Kopumā informācija tika sniegta ļoti plaša  gan par ikdienas norisi pansionātā,  gan par svētku pasākumiem.

21. aprīlī notika Pansionāta klientu – pareizticīgo un vecticībnieku konfesiju pārstāvju piedalīšanās Lieldienu pirmssvētku  misē; grēksūdzes pieņemšanu novadīja draudzes batjuška J. Ivanovs.

Aprīlis ir Lielās talkas mēnesis, kad ikviens cenšas sakopt savu māju, pagalmu, apkārtējo teritoriju. Arī pansionātā Preiļi risinājās dažādi uzkopšanas darbi, ģenerāltīrīšanā tika “pucētas” visas  pansionāta iekštelpas, kā arī sakopta āra teritorija vasaras ziedu stādīšanai. Pansionāta darbinieki devās arī uz Preiļu kapiem un tur sakopa mūžībā aizgājušo pansionāta klientu kapu kopiņas, kuriem nav tuvāko radinieku

22. aprīlī pansionātā bija noorganizētas sociālās aktivitātes, darbojoties radošajā darbnīcā sociālās rehabilitācijas ietvaros kopā ar floristi Anastasiju Ancāni, kura mācīja, kā pareizi veidot dažādus ziedus no papīra, kreppapīra, izmantojot drātiņas, diegus, gumijas un citus materiālus. Darbi ritēja ļoti spraigi, pansionāta iemītniekiem un darbiniekiem mācoties šo skaisto, bet arī ļoti  darbietilpīgo un diezgan sarežģīto arodu – apsveikuma ziedu pušķu veidošanu. Rezultātā tika izveidoti brīnišķīgi ziedi un ziedu pušķi, par kuriem visi ļoti priecājās un bija pateicīgi Anastasijai par iegūtajām zināšanām.

Radošo darbnīcu aktivitāšu nobeigumā pansionātā Preiļi ieradās bērni – skolēni no Preiļu 2. vidusskolas – 5. klases skolnieces Diāna Ivanova un Vika Fadejeva ar brāli Denisu un  mazās 2.a klases skolniecītes Alise un Lolita Litaunieces. Bērnus šim pasākumam bija saorganizējusi Vika, kura pati bija izveidojusi scenāriju dziesmām un dejām, klāt atskaņojot savu mūziku. Alise un Lolita dziedāja latgalīšu dziesmas “Ar gailīti Rīgā braucu”, Dalderi, dalderi” u.c., Vika, Diāna un Deniss dziedāja, skaitīja dzejoļus un visi kopā arī dejoja. Tas bija vienkārši vienreizēji – cik atvērti un  atraktīvi šie bērni sniedza savus priekšnesumus! Un pats galvenais, ka šī iniciatīva nāca no pašiem bērniem – dot kaut ko labu, patīkamu mūsu sirmgalvjiem, lai kaut viņus iepriecinātu.  Jāsaka liels paldies šiem bērniem, kā arī viņu vecākiem un pedagogiem, kas audzina bērnus būt cilvēcīgiem, saprotošiem un labestīgiem.  

1. maijā pansionātā tika svinētas Lieldienas pareizticīgajiem un vecticībniekiem. Lieldienu pasākums notika kopā ar draudzes batjušku Jevgēniju Ivanovu, kurš novadīja Lieldienu Svētku Misi, un draudzes biedriem un dziedātājām, kas apsveica pansionāta iemītniekus šajos lielajos svētkos, dodot Dieva svētību un novēlot visiem stipru veselību un izturību.

Uz nākamo tikšanos pansionātā vasarā!

Lai visiem saulaina, jauka un notikumiem raiba šī vasara!


Pansionāta “Preiļi” iemītnieku un kolektīva vārdā
vadītāja Inga Vilcāne  

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.