Atbalstīts Preiļu novada Jauniešu centra “ČETRI” projekts “Preiļu novada stāsti Latvijas simtgadei”

09.05.2016.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir apstiprinājusi Preiļu novada domes projektu “Preiļu novada stāsti Latvijas simtgadei”, kurš bija iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”.

Projekta  “Preiļu novada stāsti Latvijas simtgadei” īstenošanai ir piešķirts valsts budžeta finansējums 3498,80 eiro apmērā. Projektu realizēs Jauniešu centrs “ČETRI” (projekta vadītāja un kontaktpersona – Santa Ancāne).

Projekta mērķis ir jauniešu vidū veicināt izpratni par Latvijas vēsturi, tās nozīmi un vērtību mūsdienu kontekstā, stiprināt jauniešu piederības apziņu Preiļu novadam, Latvijai, kā arī gūt praktisku pieredzi novada vēstures liecību dokumentēšanā, fiksēšanā, apkopošanā un analizēšanā.

Projekta ietvaros paredzēts fiksēt Preiļu novada vecāko iedzīvotāju stāstus un atmiņas par Preiļu novadu un Latviju, iepazīt novada kultūrvēsturiskās vietas un veicināt jauniešu lokālpatriotismu, piedaloties tematiskos pasākumos un neformālās izglītības aktivitātēs.

Projekta sadarbības partneri ir Preiļu novada represēto biedrība “Likteņa ceļš”, nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” jaunieši, Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzejs un biedrība “PAKAC”.

Projekta ietvaros tiks organizētas vairākas aktivitātes no maija līdz septembrim. Pirmā aktivitāte – darba grupas pirmā tikšanās notiks jau 9. maijā plkst. 16.00 Jauniešu centrā “ČETRI”, Kārsavas ielā4, Preiļos.

Jauniešu centrs “ČETRI” aicina visus novada jauniešus būt aktīviem un iesaistīties projekta aktivitātēs!

Projekts īstenots Izglītības un Zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.