Pensionāru biedrības Aizkalnes nodaļa darbojas jau 15 gadus

01.05.2016.

1. maijā Aizkalnes pagasta Tautas namā noritēja tradicionālais Preiļu novada senioru saiets. Šogad pie Aizkalnes pensionāriem viņu draugi un atbalstītāji ieradās īpašā noskaņojumā, jo aizkalnieši svinēja 15. dzimšanas dienu kopš darbojas Preiļu novada Pensionāru biedrības Aizkalnes nodaļa. Ja paskatāmies vēl tālāk pagātnē, Aizkalnes pagasta vecākās paaudzes ļaudis bijuši aktīvi vienmēr un uz kopīgiem pasākumiem pulcējušies jau krietni pirms nodaļas izveidošana.

  Pasākumā visus klātesošos seniorus sveica LR 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Gunta Uzuleviča, Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Irēna Timošenko un valdes locekles Marija Briška un Janīna Eiduka, Aizkalnes Tautas nama vadītāja Māra Rožinska un teātra kopas vadītāja Rasma Zariņa. Bijusī Aizkalnes pagasta kultūras darbiniece, Aizkalnes pagasta pārvaldes sekretāre Aina Kažemāka pakavējās atmiņās par aktīvo Aizkalnes pensionāru saviesīgajiem pasākumiem, kas vienmēr ir kuplinājuši aizkalniešu atpūtas brīžus. Savus vienaudžus – Aizkalnes ļaudis – mīļi un sirsnīgi sveica Preiļu, Saunas, Pelēču pagastu un Preiļu pilsētas seniori. Īpašs paldies tika teikts pirmajai Preiļu novada Pensionāru biedrības Aizkalnes nodaļas vadītājai Regīnai Verzei un tagadējai pensionāru kopas vadītājai Ligitai Popenkovai. Pateicības vārdus un ziedus saņēma arī vairāki aktīvie pagasta pensionāri.

  Aizkalnes seniori pateicās vietējās pensionāru nodaļas vadītājai Ligitai Popenkovai, kura vienmēr savus vienaudžus aktīvi iesaista kopējos pasākumos, uzmundrina un aicina ‘nesēdēt mājās’.

  Pasākuma laikā visu kopīgi teikto ‘paldies’ un ziedus saņēma Preiļu novada Pensionāru biedrības Saunas pagasta nodaļas vadītāja Monika Kivleniece, jo viņa iepriekšējā dienā kopā ar pārējiem aktīvajiem biedrību pārstāvjiem bija ieguvusi  Viduslatgales pārnovadu fonda nomināciju. 

  Pasākuma dalībniekiem koncertēja Aizkalnes pagasta sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Lilita Livdāne) un sieviešu vokālais ansamblis “Visiem dzīves gadījumiem” (vadītāja Ilze Rožinska). Īpašs pārsteigums visiem senioriem bija dziedošās Tihovsku ģimenes koncerts, kas bija Alda Adamoviča dāvana Aizkalnes pensionāriem. Pasākumu vadīja Ilze Rožinska, bet dejas solī griezties otrajā daļā aicināja atraktīvo mūziķu Laimas Sondores un Lilitas Livdānes duets.

  Maija Paegle,
  Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste    

  Pēdējās izmaiņas: 01.05.2016.