Apstiprināts SIA “Preiļu saimnieks” 2015. gada pārskats

28.04.2016.

Šāgada 28. aprīļa Preiļu novada domes sēdē deputāti pieņēma zināšanai SIA “Preiļu saimnieks” 2015. gada pārskatu. Pārskats ir sastādīts atbilstoši likumdošanas prasībām, to pārbaudījis neatkarīgs zvērināts revidents.

2015. gadā SIA “Preiļu saimnieks” finansiālie rādītāji un rentabilitātes un likviditātes rādītāji ir uzlabojušies. Sabiedrības apgrozījums ir palielinājies par 1 %, bruto peļņas rentabilitāte ir 5,4 %. Ar pozitīviem finanšu rādītājiem aizvadīto gadu noslēdza Siltumapgādes nodaļa, Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa, Atkritumu apsaimniekošanas daļa un viesnīca. Savukārt finansiālie rādītāji pasliktinājušies Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļai un Apbedīšanas birojam. 2015. gadā uzņēmumā bija nodarbināti vidēji 144 cilvēki, turklāt SIA “Preiļu saimnieks” speciālisti dod darbu un koordinē Probācijas dienesta un Sociālā dienesta uzdevumā norīkotos darbiniekus, kā arī nodarbina skolēnus vasaras brīvdienās. SIA “Preiļu saimnieks” strādā un turpmāk pastiprinās darbu ar debitoriem, sevišķu uzmanību veltot ļaunprātīgiem un apzinātiem nemaksātājiem, tostarp arī juridiskām personām. 2015. gadā debitoru parāds, salīdzinot ar gadu iepriekš, pieauga par 3 %, sasniedzot 474 290 EUR.

SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks norāda: “Gada pārskats ir padarīto darbu analīze, uzsākot jaunu darba cēlienu. Naudas līdzekļu ieguvumus vai zaudējumus var analizēt īsā laika periodā, bet uzņēmuma attīstība ir jāprognozē ilgtermiņa redzējumā, jāspēj prognozēt turpmāk maksājamie nodokļi un attīstībai paredzamo līdzekļu avoti, tādēļ, visus šos faktorus ievērojot, ir jāsecina, ka iepriekšējais gads ir nostrādāts atbilstoši mūsu spējām un iespējām, un ir cerīgi uzsākt vēl nopietnākus uz attīstību vērstus darbus, piesaistot kredītus un arī šajā plānošanas periodā pieejamo Eiropas Savienības līdzfinansējumu mūsu darbības profilam saistošajās nozarēs.

Mūsu prioritāte visās jomās būs taupīt līdzekļus, un ne tikai tos, kas ir mūsu tuvā pārziņā, bet arī mūsu klientu, proti, ar lielu atbildības sajūtu palīdzēsim visos veidos aktivizēt dzīvokļu īpašniekus, lai virzītu daudzdzīvokļu namu siltināšanas procesu, kā arī veiksim visu nepieciešamo darbu kompleksu, lai, izstrādājot jaunus sabiedrisko pakalpojumu tarifus, tie kļūtu draudzīgāki mūsu klientiem; arī gadījumos, kad tos mēs būsim spiesti paaugstināt, tam būs nepārprotami skaidri iemesli, kuri tiks skaidroti, un darīts viss iespējamais pakalpojumu izdevumu daļas mazināšanā.

Balsoties uz uzņēmuma pašreizējo pozitīvo attīstības virzienu un izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju līdz 2019. gadam, mūsu uzņēmuma galvenais pienākums ir radīt tādu vidi, kur uzņēmums kopā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, privātmāju īpašniekiem, uzņēmējiem un saviem sadarbības partneriem varētu veiksmīgi strādāt, radīt pievienoto vērtību, turklāt šai videi jābūt balstītai ilgtermiņa attīstības plānos. Mums visiem dzīvot un strādāt būs veiksmīgāk un radošāk, ja mēs zināsim spēles noteikumus (nodokļu ilgtermiņa politiku, pašvaldības izstrādāto nozaru koncepciju un iedzīvotāju argumentētas, pamatotas vēlmes) ne tikai šodienai, bet arī tuvāko gadu periodam.

Mēs vienmēr strādājam ar optimismu, ka iecerētais tiks paveikts godam, bet esam arī psiholoģiski gatavi iespējamām neveiksmēm.”

Arī turpmāk SIA “Preiļu saimnieks” attīstīs un pilnveidos jau esošās darbības jomas, izmantojot iepriekšējos gados gūto pieredzi. Tiek plānota darbības paplašināšana, pamatlīdzekļu atjaunošana un strādājošo darba apstākļu uzlabošana.

Inese Šņepste, 
SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 28.04.2016.